23/05/2017
Hội thảo xây dựng kế hoạch ĐBCL, tự đánh giá và chuẩn bị được đánh giá ngoài cấp CSGD. Cần Thơ. 23-24/5/2017
Hội thảo xây dựng kế hoạch ĐBCL, tự đánh giá và chuẩn bị được đánh giá ngoài cấp CSGD. Cần Thơ. 23-24/5/2017
 23/03/2017
Đánh giá ngoài CTĐT ngành Tâm lý học của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN
Đánh giá ngoài CTĐT ngành Tâm lý học của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN
 23/03/2017
Đánh giá ngoài CTĐT ngành Việt Nam học của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN
Đánh giá ngoài CTĐT ngành Việt Nam học của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn

Homepage > Calendar

 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Rating: 9.1 out of 10 18577.
Core Version: 1.8.0.0