Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 07 CTĐT Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

16/05/2024


LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO GIẤY
CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
07 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG
Ngày 15/5/2024, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cho 04 CTĐT trình độ đại học: ngành Điều dưỡng, ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, ngành Răng Hàm Mặt, ngành Y học cổ truyền và 03 CTĐT trình độ thạc sĩ: ngành Ngoại khoa, ngành Nội khoa, ngành Nhi khoa cho Trường.