HỘI THẢO GÓP Ý XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÁC SĨ Y KHOA

26/02/2024

HỘI THẢO GÓP Ý XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÁC SĨ Y KHOA

 

Ngày 23/02/2024, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM kết hợp cùng với Hội Giáo dục Y học Việt Nam tổ chức hội thảo “Góp ý xây dựng Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) bác sĩ y khoa” tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hội thảo có sự tham dự của gần 100 đại biểu đến từ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế; Hội Giáo dục Y học Việt Nam; ĐHQG-HCM; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM; nhóm chuyên gia xây dựng bộ tiêu chuẩn y khoa; các Hội Nghề Nghiệp lĩnh vực y học; các trường đại học đào tạo bác sĩ y khoa; các bệnh viện; người học và cựu người học của CTĐT Bác sĩ Y khoa.

 

Hội thảo diễn ra trong 1 ngày (23/02/2024) gồm các nội dung chính:

Phần 1: Khai mạc Hội thảo

Phần 2: Thảo luận bàn tròn: Kiểm định chất lượng CTĐT bác sĩ y khoa trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Phần 3: Báo cáo: Nguyên lý xây dựng Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT bác sĩ y khoa

Phần 4: Chia nhóm thảo luận và góp ý cho các tiêu chuẩn

Phần 5: Trình bày sơ kết các góp ý của từng nhóm

Phần 6: Tổng kết Buổi họp lấy ý kiến và các bước sẽ tiến hành tiếp theo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM PGS. TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam cho biết Hội thảo hôm nay hướng đến mục tiêu tập hợp nhiều ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học, đặc biệt là có sự hiện diện của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, y tế, các Hội giáo dục y học, Hội nghề nghiệp, bệnh viện và người học nhằm có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn củng cố cho quan điểm, giải pháp nhằm xây dựng một bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT bác sĩ y khoa tốt, đáp ứng mục tiêu kiểm định chất lượng CTĐT, giúp bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo bác sĩ y khoa và hội nhập quốc tế, được công nhận bởi Liên đoàn y khoa thế giới.