Khảo sát chính thức 02 CTĐT ngành Luật và ngành Văn học trình độ đại học tại Trường ĐH Cần Thơ (từ ngày 11 -14/8/2022)

15/08/2022


KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 02 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT VÀ NGÀNH VĂN HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

Từ ngày 11 – 14/8/2022, đoàn Đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM thực hiện đợt khảo sát chính thức 02 Chương trình đào tạo (CTĐT) của trường Đại học Cần Thơ.