Khảo sát chính thức 03 CTĐT ngành Việt Nam học, ngành Điều dưỡng và ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trình độ đại học tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (ngày 31/8/2022)

22/09/2022

BẾ MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ, NGÀNH VIỆT NAM HỌC VÀ NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Sáng ngày 16/9/2022, đợt khảo sát chính thức 03 Chương trình đào tạo (CTĐT) của trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã chính thức khép lại với phiên bế mạc diễn ra trang trọng tại Hội trường của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Cơ sở Quận 12).Đợt khảo sát chính thức diễn ra từ ngày 13 - 16/9/2022 với nhiều hoạt động do Đoàn ĐGN thực hiện để phục vụ công tác đánh giá chất lượng giáo dục cấp CTĐT gồm: nghiên cứu hồ sơ minh chứng; phỏng vấn – thảo luận 07 nhóm đối tượng có liên quan trong và ngoài trường; làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách công tác chuyên môn tại các đơn vị chức năng, quan sát hoạt động giảng dạy - học tập của Nhà trường; khảo sát ý kiến của các đối tượng;…