Khảo sát chính thức 03 CTĐT Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (Từ 26 -29/12/2022)

08/01/2023

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

Sáng ngày 29/12/2022, đợt khảo sát chính thức 03 Chương trình đào tạo (CTĐT) của trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM đã chính thức khép lại với buổi gặp mặt trao đổi và ký kết của Đoàn Đánh giá ngoài và đại diện lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM.