Khảo sát chính thức 05 CTĐT tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

02/05/2024

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 05 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Từ ngày 23 đến ngày 26/4/2024,  đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM thực hiện khảo sát chính thức 05 Chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Trường).Đợt khảo sát chính thức với nhiều hoạt động do Đoàn ĐGN thực hiện để phục vụ công tác đánh giá chất lượng giáo dục CTĐT gồm: nghiên cứu hồ sơ minh chứng; phỏng vấn – thảo luận 07 nhóm đối tượng có liên quan trong và ngoài trường; làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách công tác chuyên môn tại các đơn vị chức năng;…