Khảo sát chính thức 10 CTĐT trình độ đại học Trường ĐH Cần Thơ (07 - 10/5/2024)

12/05/2024

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 10 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Từ ngày 07/5 đến 10/5/2024,  các đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM thực hiện khảo sát chính thức (KSCT) các chương trình đào tạo tại Trường ĐH Cần Thơ gồm có 01 CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục và 9 chương trình đào tạo trình độ đại học gồm ngành Sư phạm tin học, ngành Giáo dục tiểu học, ngành Sư phạm lịch sử, ngành Sư phạm địa lý, ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, ngành Kỹ thuật môi trường, ngành Giáo dục công dân, ngành Chính trị học và Ngành Kinh doanh nông nghiệp.