Khảo sát chính thức 10 CTĐT trình độ đại học Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (từ ngày 19 - 23/4/2024)

25/04/2024

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 10 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

Từ ngày 19 đến ngày 23/4/2024,  đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM thực hiện khảo sát chính thức 10 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Trường) .