Khảo sát chính thức cấp cơ sở giáo dục tại trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN chu kỳ 2

19/11/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẦU TIÊN THỰC HIỆN ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC
ĐÁNH GIÁ NGOÀI CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2

Từ ngày 11/11 – 15/11/2021, Đoàn ĐGN Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tiến hành khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường). Đây là trường đại học đầu tiên trên cả nước thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2.