Khảo sát chính thức CSGD Trường ĐH Mỹ Thuật TP.HCM (Từ ngày 29/11 - 03/12/2022)

03/12/2022

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HCM

Từ ngày 29/11 – 03/12/2022, Đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tiến hành khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Mỹ thật TP.HCM (Trường).

Trong 5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Đoàn ĐGN đã thực hiện các hoạt động theo quy định gồm nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, minh chứng; quan sát cơ sở vật chất, công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập; phỏng vấn thu thập ý kiến các bên liên quan; làm việc với lãnh đạo Trường.