Khảo sát chính thức CSGD Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (từ ngày 18 - 22/12/2023)

24/12/2023

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC – CHU KỲ 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ ngày 18 – 22/12/2023, Đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tiến hành khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục – chu kỳ 2 tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (Trường).