Khảo sát chính thức CTĐT ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học Trường ĐH Sài Gòn (từ ngày 15 - 17/4/2023)

18/04/2024

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Từ ngày 15 đến ngày 17/4/2024,  đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM thực hiện khảo sát chính thức chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học tại Trường Đại học Sài Gòn (Trường) .