Khảo sát sơ bộ 10 CTĐT Trường ĐH Cần Thơ (ngày 23/4/2024)

24/04/2024

KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

--------------------------õõ--------------------------

 Ngày 23/4/2024, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ (KSSB) đánh giá chất lượng các Chương trình đào tạo (CTĐT) Trường Đại học Cần Thơ.