Khảo sát sơ bộ các CTĐT tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (từ ngày 22/3/2024)

22/03/2024

KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

--------------------------õõ--------------------------

 

Ngày 22/03/2023, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ (KSSB) đánh giá chất lượng các Chương trình đào tạo (CTĐT) Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

 

Trong ngày làm việc tại cơ sở giáo dục, đoàn ĐGN đã đến khảo sát các phòng phỏng vấn, phòng làm việc, hội trường để để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức; khảo sát và trao đổi với các đơn vị phòng/trung tâm hỗ trợ cho các CTĐT; ngoài ra, đoàn ĐGN còn kiểm tra sơ bộ hồ sơ tự đánh giá, các tài liệu minh chứng.