Khảo sát sơ bộ CSGD và CTĐT ngành CNTT trình độ đại học tại Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (18/9/2023)

22/09/2023

KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

----------------------------------------------------Ngày 18/9/2023, 02 Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ (KSSB) đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Trong 01 ngày làm việc tại Trường, đoàn ĐGN đã đến khảo sát và trao đổi với các phòng chức năng, khoa đào tạo và các phòng thực hành thuộc khoa, ký túc xá sinh viên, các phòng phỏng vấn, phòng làm việc, hội trường để để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức; Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tự đánh giá và các tài liệu minh chứng.