Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ đại học tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM (27/10/2021)

28/10/2021


KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM


Ngày 27/10/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã thực hiện đợt khảo sát sơ bộ (KSSB) đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Y học cổ truyền trình độ đại học của Trường Đại học Y Dược TP.HCM.


(Ảnh: Khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM)

Thành phần Đoàn ĐGN tham gia đợt khảo sát gồm có: PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam, PGS.TS. Đinh Đoàn Long, TS. Nguyễn Đức Nghĩa, ThS. Phạm Thị Bích, ThS. Hồ Đắc Hải Miên, ThS. Trần Thị Nga.

Trong thời gian làm việc tại Trường, Đoàn ĐGN đã tiến hành quan sát cơ sở cơ sở vật chất của Trường, Khoa; các phòng làm việc của Đoàn ĐGN và các phòng phỏng vấn phục vụ cho đợt khảo sát chính thức; dự giờ một số môn học; kiểm tra hồ sơ tự đánh giá và các tài liệu minh chứng.

Tại phiên họp, đại diện Trường PGS.TS. Nguyễn Hoàng Bắc - Phó Hiệu trưởng phát biểu và gửi lời cảm ơn Đoàn ĐGN, hy vọng đoàn sẽ giúp Trường nhận ra những thiếu sót để hoàn thiện hơn nữa chất lượng CTĐT. Ngoài ra, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Bắc nhấn mạnh Trường sẽ hỗ trợ Đoàn tối đa trong những ngày Khảo sát chính thức sắp tới.