04/06/2021 02:45 CH
Quyết định thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục
Quyết định số: 17/QĐ-TTKĐ ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc TT KĐCLGD, ĐHQG-HCM về việc QĐ thành lập Hội đồng KĐCLGD

">
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0