Statistics

Total visitors
: 53,084
Online members
: 0
Guest
: 16
- Tổ chức các hoạt động đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, Trung tâm không đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo thuộc quyền quản lý của ĐHQG-HCM; - Tư vấn cho các cơ sở giáo dục thực hiện cải tiến chất lượng sau khi được kiểm định chất lượng giáo dục; - Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đảm bảo và kiểm định chất lượng.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức


08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199
 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0