Statistics

Total visitors
: 53,084
Online members
: 0
Guest
: 16
Xây dựng bộ máy tổ chức hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục Việt Nam; tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ sở đào tạo đối với các cơ quan quản lý; là địa chỉ cung cấp  những thông tin kiểm định chất lượng đáng tin cậy cho sinh viên, phụ huynh, nhà tuyển dụng và xã hội.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức


08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199
 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0