Bồi dưỡng Đánh giá chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

29/12/2021


BỒI DƯỠNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC THEO THÔNG TƯ 04/2016/TT-BGDĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ-TIN HỌC TP
.HCM

 

          Ngày 20/12/2021, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tổ chức khóa bồi dưỡng công tác bảo đảm chất lượng trực tuyến với chủ đề “Phân tích nội hàm Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cấp CTĐT theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT” cho lãnh đạo, giảng viên và nhân viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

          Khóa bồi dưỡng với mục tiêu giúp cho người tham dự hiểu được quy trình kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD); xác định được cấu trúc tổng quát cũng như giải thích được các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp CTĐT và triển khai công tác tự đánh giá cấp CTĐT hiệu quả.

           Báo cáo viên của khóa bồi dưỡng gồm có PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm và TS. Nguyễn Hứa Phùng chuyên gia tư vấn chất lượng chương trình đào tạo.   

           Về phía lãnh đạo trường, tham gia khóa bồi dưỡng có PGS.TS. Trần Mạnh Hà – Phó Hiệu trưởng, cùng hơn 100 thầy cô là lãnh đạo, quản lý các Khoa, Phòng, Ban, giảng viên và nhân viên trường. Mở đầu khóa bồi dưỡng, PGS.TS. Trần Mạnh Hà đã đại diện nhà trường phát biểu về mục đích và mong muốn của Trường đối với khóa bồi dưỡng.


PGS.TS. Trần Mạnh Hà phát biểu mở đầu khóa bồi dưỡng

            Tham gia khóa bồi dưỡng, người tham dự được giải thích cấu trúc, nội dung của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT và được chia sẻ các kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá CTĐT đáp ứng theo yêu cầu tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, các thầy cô cũng đã cùng thảo luận, thực hành phân tích và đánh giá một số tiêu chí theo mốc chuẩn được quy định tại văn bản số 1669/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT.