11/04/2024 09:33 SA
Chương trình đào tạo (CTĐT)Kết quả kiểm địnhVăn bản 
cơ sở giáo dục phản hồi
Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồngGiấy chứng nhận KĐCLGD
02 CTĐT được công nhận trong năm 2017
CTĐT chuẩn  ngành Việt Nam học
trình độ đại học
,
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Nghị quyết số 09/NQ-
HĐKĐCLGD, 15/8/2017
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/8/2017 đến hết ngày 27/9/2017 Được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến ngày 02/10/2022.
CTĐT chuẩn ngành Tâm lý học
trình độ đại học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Nghị quyết số 10/NQ-
HĐKĐCLGD, 15/8/2017
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/8/2017 đến hết ngày 27/9/2017 Được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến ngày 02/10/2022.
03 CTĐT được công nhận trong năm 2018
CTĐT Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán 
trình độ Thạc sĩ,
Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
Nghị quyết số 04/NQ-HĐKĐCLGD, 12/02/2018 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 07/3/2018 đến hết ngày 05/4/2018 Được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến ngày 19/4/2023
CTĐT chất lượng cao  ngành Tài chính ngân hàng
trình độ đại học,

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Nghị quyết số 08/NQ-HĐKĐCLGD, 27/4/2018 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 30/6/2018 Được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến ngày 02/7/2023
CTĐT chuyên ngành Kế toán
trình độ đại học,
Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Nghị quyết số 09/NQ-HĐKĐCLGD, 27/4/2018 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 30/6/2018 Được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến ngày 05/9/2023
20 CTĐT được công nhận trong năm 2019
CTĐT ngành Sư phạm tiếng Anh 
trình độ đại học

Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 01/NQ-HĐKĐCLGD, 03/7/2019
Công bố ngày 11/7/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 11/7/2019 đến hết ngày 09/8/2019 Được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến ngày 12/8/2024
CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử 
trình độ đại học

Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCLGD, 03/7/2019
Công bố ngày 11/7/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 11/7/2019 đến hết ngày 09/8/2019 Được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến ngày 12/8/2024
CTĐT ngành Giáo dục tiểu học 
trình độ đại học
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 03/NQ-HĐKĐCLGD, 03/7/2019
Công bố ngày 11/7/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 11/7/2019 đến hết ngày 09/8/2019 Được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. Có giá trị đến ngày 12/8/2024
CTĐT ngành Quản trị khách sạn
trình độ đại học
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Nghị quyết số 08/NQ-HĐKĐCLGD, 29/8/2019
Công bố ngày 05/9/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 05/9/2019 đến hết ngày 04/10/2019 Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dụcCó giá trị đến ngày 07/10/2024
CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
trình độ đại học
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Nghị quyết số 09/NQ-HĐKĐCLGD, 29/8/2019
Công bố ngày 05/9/2019

CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 05/9/2019 đến hết ngày 04/10/2019 Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 07/10/2024
CTĐT cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế 
Khoa Quốc tế, ĐHQG HN
Nghị quyết số 06/NQ-HĐKĐCLGD, 29/8/2019
Công bố ngày 06/9/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 06/9/2019 đến hết ngày 05/10/2019 Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 07/10/2024
CTĐT cử nhân ngành Quốc tế học
Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Nghị quyết số 07/NQ-HĐKĐCLGD, 29/8/2019
Công bố ngày 10/9/2019

CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 10/9/2019 đến hết ngày 09/10/2019 Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 15/10/2024
CTĐT ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm
trình độ đại học
Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Nghị quyết số 10/NQ-HĐKĐCLGD, 29/8/2019
Công bố ngày 13/9/2019

CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 13/9/2019 đến hết ngày 12/10/2019 Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 15/10/2024
CTĐT ngành Công nghệ sinh học
trình độ đại học
Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Nghị quyết số 11/NQ-HĐKĐCLGD, 29/8/2019
Công bố ngày 13/9/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 13/9/2019 đến hết ngày 12/10/2019 Được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 15/10/2024
CTĐT chuẩn ngành Dược học
Khoa Y Dược, ĐHQGHN
Nghị quyết số 12/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 11/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 11/11/2019 đến hết ngày 10/12/2019 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 14/12/2024
CTĐT ngành Công nghệ thông tin
trình độ đại học
Trường Đại học Công nghệ TPHCM
Nghị quyết số 22/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 12/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 12/11/2019 đến hết ngày 11/12/2019 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/12/2024
CTĐT ngành Kế toán
trình độ đại học

Trường Đại học Công nghệ TPHCM
Nghị quyết số 23/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 12/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 12/11/2019 đến hết ngày 11/12/2019 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/12/2024
CTĐT chuẩn trình độ đại học Sư phạm Toán
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Nghị quyết số 14/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 14/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 14/11/2019 đến hết ngày 13/12/2019 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 14/12/2024
CTĐT chuẩn trình độ đại học ngành Sư phạm Ngữ  văn
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Nghị quyết số 15/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 14/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 14/11/2019 đến hết ngày 13/12/2019 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 14/12/2024
CTĐT chuẩn trình độ thạc sĩ ngành Lý luận và Phương pháp giáo dục bộ môn Ngữ văn
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
Nghị quyết số 16/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 14/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 14/11/2019 đến hết ngày 13/12/2019 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 14/12/2024
CTĐT chất lượng cao chuyên ngành Ngân hàng
trình độ đại học

Trường Đại học Tài chính Marketing
Nghị quyết số 17/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 14/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 14/11/2019 đến hết ngày 13/12/2019 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/12/2024
CTĐT chất lượng cao chuyên ngành Quản trị marketing
trình độ đại học

Trường Đại học Tài chính Marketing
Nghị quyết số 18/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 14/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 14/11/2019 đến hết ngày 13/12/2019 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/12/2024
CTĐT chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp
trình độ đại học
Trường Đại học Tài chính Marketing
Nghị quyết số 19/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 14/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 14/11/2019 đến hết ngày 13/12/2019 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/12/2024
CTĐT chuyên ngành Quản trị kinh doanh
trình độ thạc sĩ

Trường Đại học Tài chính Marketing
Nghị quyết số 20/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 14/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 14/11/2019 đến hết ngày 13/12/2019 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/12/2024
CTĐT chuyên ngành Tài chính ngân hàng
trình độ thạc sĩ

Trường Đại học Tài chính Marketing
Nghị quyết số 21/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2019
Công bố ngày 14/11/2019
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 14/11/2019 đến hết ngày 13/12/2019 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/12/2024
13 CTĐT được công nhận trong năm 2020
CTĐT ngành Quản trị kinh doanh
trình độ đại học 
Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020, công bố ngày 19/03/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 17/4/2020 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 27/04/2025
CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường
trình độ đại học 

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Nghị quyết số 03/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020 
Công bố ngày 19/03/2020
CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 17/4/2020 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 27/04/2025
CTĐT ngành Công nghệ thông tin
trình độ đại học 

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Nghị quyết số 04/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020, công bố ngày 19/03/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 17/4/2020 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 27/04/2025
CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
trình độ đại học 

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020, công bố ngày 19/03/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 17/4/2020 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 27/04/2025
CTĐT ngành Kế toán
trình độ đại học 

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Nghị quyết số 14/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020, công bố ngày 19/03/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 17/4/2020 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 27/04/2025
CTĐT ngành Tài chính-Ngân hàng
trình độ đại học
Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM
Nghị quyết số 13/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020, công bố ngày 19/03/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 17/4/2020 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 27/04/2025
CTĐT ngành Kỹ thuật tàu thủy
trình độ đại học

Trường ĐH Nha Trang
Nghị quyết số 07/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020, công bố ngày 24/03/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 24/3/2020 đến hết ngày 22/4/2020 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 27/04/2025
CTĐT ngành Công nghệ chế biến thủy sản
trình độ đại học

Trường ĐH Nha Trang
Nghị quyết số 08/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020, công bố ngày 24/03/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 24/3/2020 đến hết ngày 22/4/2020 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 27/04/2025
CTĐT chuẩn trình độ đại học ngành Lưu trữ học
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Nghị quyết số 12/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020, công bố ngày 25/03/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 25/3/2020 đến hết ngày 23/4/2020 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 27/04/2025
CTĐT chuẩn trình độ đại học ngành Kinh tế
Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN
Nghị quyết số 11/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020, công bố ngày 27/03/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 27/3/2020 đến hết ngày 25/4/2020 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 27/04/2025
CTĐT ngành Dược học
trình độ đại học
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Nghị quyết số 06/NQ-HĐKĐCLGD, 18/03/2020, công bố ngày 15/04/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 15/4/2020 đến hết ngày 14/4/2020 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 18/05/2025
CTĐT ngành Quản trị kinh doanh
trình độ thạc sĩ

Trường ĐH Sài Gòn
Nghị quyết số 15/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2020, công bố ngày 10/11/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 02/11/2020 đến hết ngày 01/12/2020 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 14/12/2025
CTĐT ngành Quản trị kinh doanh
trình độ đại học
Trường ĐH Sài Gòn
Nghị quyết số 16/NQ-HĐKĐCLGD, 02/11/2020, công bố ngày 10/11/2020 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 02/11/2020 đến hết ngày 01/12/2020 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 14/12/2025
Năm 2021
(Không có)
46 CTĐT được công nhận trong năm 2022
CTĐT ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
trình độ đại học


Trường ĐH Tài chính - Marketing
Nghị quyết số 17/NQ-HĐKĐCLGD, 17/02/2022, công bố ngày 23/02/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 23/2/2022 đến hết ngày 24/3/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/4/2027
CTĐT ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
trình độ đại học
Trường ĐH Tài chính - Marketing
Nghị quyết số 18/NQ-HĐKĐCLGD, 17/02/2022, công bố ngày 23/02/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 23/2/2022 đến hết ngày 24/3/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/4/2027
CTĐT ngành Quản trị khách sạn
trình độ đại học
Trường ĐH Tài chính - Marketing

Nghị quyết số 19/NQ-HĐKĐCLGD, 17/02/2022, công bố ngày 23/02/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 23/2/2022 đến hết ngày 24/3/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/4/2027
CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh
trình độ đại học
Trường ĐH Tài chính - Marketing
Nghị quyết số 20/NQ-HĐKĐCLGD, 17/02/2022, công bố ngày 23/02/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 23/2/2022 đến hết ngày 24/3/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/4/2027
CTĐT ngành Quản trị kinh doanh
trình độ đại học
Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn
Nghị quyết số 21/NQ-HĐKĐCLGD, 17/02/2022, công bố ngày 23/02/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 23/2/2022 đến hết ngày 24/3/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/4/2027
CTĐT ngành Y học Cổ truyền
trình độ đại học 
Trường ĐH Y Dược TPHCM
Nghị quyết số 08/NQ-HĐKĐCLGD, 17/02/2022, công bố ngày 24/02/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 24/2/2022 đến hết ngày 25/3/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/4/2027
CTĐT ngành Tài chính ngân hàng
trình độ đại học 
Trường ĐH Công nghệ TPHCM
Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCLGD, 17/02/2022, công bố ngày 28/02/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/2/2022 đến hết ngày 29/3/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/4/2027
CTĐT ngành Công nghệ sinh học
trình độ đại học 
Trường ĐH Công nghệ TPHCM
Nghị quyết số 03/NQ-HĐKĐCLGD, 17/02/2022, công bố ngày 28/02/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/2/2022 đến hết ngày 29/3/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/4/2027
CTĐT ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
trình độ đại học 
Trường ĐH Công nghệ TPHCM
Nghị quyết số 04/NQ-HĐKĐCLGD, 17/02/2022, công bố ngày 28/02/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/2/2022 đến hết ngày 29/3/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/4/2027
CTĐT ngành Marketing
trình độ đại học 
Trường ĐH Công nghệ TPHCM
Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGD, 17/02/2022, công bố ngày 28/02/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/2/2022 đến hết ngày 29/3/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/4/2027
CTĐT ngành Tâm lý học
trình độ đại học 
Trường ĐH Công nghệ TPHCM
Nghị quyết số 06/NQ-HĐKĐCLGD, 17/02/2022, công bố ngày 28/02/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/2/2022 đến hết ngày 29/3/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/4/2027
CTĐT ngành Kiến trúc
trình độ đại học 
Trường ĐH Công nghệ TPHCM
Nghị quyết số 07/NQ-HĐKĐCLGD, 17/02/2022, công bố ngày 28/02/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/2/2022 đến hết ngày 29/3/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/4/2027
CTĐT ngành Công nghệ chế tạo máy
trình độ đại học 
Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Nghị quyết số 12/NQ-HĐKĐCLGD, 17/02/2022, công bố ngày 02/03/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 02/3/2022 đến hết ngày 31/3/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/4/2027
CTĐT ngành Công nghệ chế biến thủy sản
trình độ đại học 
Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Nghị quyết số 13/NQ-HĐKĐCLGD, 17/02/2022, công bố ngày 02/03/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 02/3/2022 đến hết ngày 31/3/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/4/2027
CTĐT ngành Tài chính ngân hàng
trình độ đại học 
Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Nghị quyết số 14/NQ-HĐKĐCLGD, 17/02/2022, công bố ngày 02/03/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 02/3/2022 đến hết ngày 31/3/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/4/2027
CTĐT ngành Công nghệ thông tin
trình độ đại học 
Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM
Nghị quyết số 15/NQ-HĐKĐCLGD, 17/02/2022, công bố ngày 02/03/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 02/3/2022 đến hết ngày 31/3/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/4/2027
CTĐT ngành Marketing
trình độ đại học 
Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM
Nghị quyết số 16/NQ-HĐKĐCLGD, 17/02/2022, công bố ngày 02/03/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 02/3/2022 đến hết ngày 31/3/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 04/4/2027
CTĐT ngành Kiến trúc
trình độ đại học

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Nghị quyết số 09/NQ-HĐKĐCLGD, 17/02/2022, công bố ngày 15/03/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 13/4/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 14/4/2027
CTĐT ngành Công nghệ thông tin
trình độ thạc sĩ
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Nghị quyết số 10/NQ-HĐKĐCLGD, 17/02/2022, công bố ngày 15/03/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 13/4/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 14/4/2027
CTĐT ngành Công nghệ sinh học
trình độ đại học
Trường ĐH Nha Trang
Nghị quyết số 31/NQ-HĐKĐCLGD, 12/4/2022, công bố ngày 15/4/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 15/4/2022 đến hết ngày 14/5/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dụcCó giá trị đến ngày 16/5/2027
CTĐT ngành Nuôi trồng thủy sản
trình độ đại học
Trường ĐH Nha Trang
Nghị quyết số 32/NQ-HĐKĐCLGD, 12/4/2022, công bố ngày 15/4/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 15/4/2022 đến hết ngày 14/5/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 16/5/2027
CTĐT chuyên ngành Quản trị logistics và Vận tải đa phương thức
trình độ đại học

Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM
Nghị quyết số 22/NQ-HĐKĐCLGD, 12/4/2022, công bố ngày 18/4/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 18/4/2022 đến hết ngày 17/5/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 19/5/2027
CTĐT ngành Công nghệ thông tin
trình độ đại học
Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM
Nghị quyết số 23/NQ-HĐKĐCLGD, 12/4/2022, công bố ngày 18/4/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 18/4/2022 đến hết ngày 17/5/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 19/5/2027
CTĐT ngành Kế toán 
trình độ đại học 
Trường ĐH Tài chính - Marketing
Nghị quyết số 24/NQ-HĐKĐCLGD, 12/4/2022, công bố ngày 19/4/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/4/2022 đến hết ngày 18/5/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 20/5/2027
CTĐT ngành Marketing 
trình độ đại học 
Trường ĐH Tài chính - Marketing
Nghị quyết số 25/NQ-HĐKĐCLGD, 12/4/2022, công bố ngày 19/4/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/4/2022 đến hết ngày 18/5/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 20/5/2027
CTĐT ngành Tài chính - Ngân hàng 
trình độ đại học 
Trường ĐH Tài chính - Marketing
Nghị quyết số 26/NQ-HĐKĐCLGD, 12/4/2022, công bố ngày 19/4/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/4/2022 đến hết ngày 18/5/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 20/5/2027
CTĐT ngành Bất động sản
trình độ đại học 
Trường ĐH Tài chính - Marketing
Nghị quyết số 27/NQ-HĐKĐCLGD, 12/4/2022, công bố ngày 19/4/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/4/2022 đến hết ngày 18/5/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 20/5/2027
CTĐT ngành Hệ thống thông tin quản lý 
trình độ đại học 
Trường ĐH Tài chính - Marketing
Nghị quyết số 28/NQ-HĐKĐCLGD, 12/4/2022, công bố ngày 19/4/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/4/2022 đến hết ngày 18/5/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 20/5/2027
CTĐT ngành Kinh doanh quốc tế
trình độ đại học 
Trường ĐH Tài chính - Marketing
Nghị quyết số 29/NQ-HĐKĐCLGD, 12/4/2022, công bố ngày 19/4/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/4/2022 đến hết ngày 18/5/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 20/5/2027
CTĐT ngành Quản trị kinh doanh
trình độ đại học 
Trường ĐH Tài chính - Marketing
Nghị quyết số 30/NQ-HĐKĐCLGD, 12/4/2022, công bố ngày 19/4/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/4/2022 đến hết ngày 18/5/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 20/5/2027
CTĐT ngành Công nghệ thông tin
trình độ đại học
Trường ĐH Tiền Giang
Nghị quyết số 33/NQ-HĐKĐCLGD, 12/4/2022, công bố ngày 27/4/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 27/4/2022 đến hết ngày 26/5/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 28/5/2027
CTĐT ngành Công nghệ thực phẩm
trình độ đại học

Trường ĐH Tiền Giang
Nghị quyết số 34/NQ-HĐKĐCLGD, 12/4/2022, công bố ngày 27/4/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 27/4/2022 đến hết ngày 26/5/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 28/5/2027
CTĐT ngành Công nghệ thông tin
trình độ đại học
Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM
Nghị quyết số 36/NQ-HĐKĐCLGD, 30/6/2022, công bố ngày 07/7/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 05/8/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 7/8/2027
CTĐT ngành Quản trị kinh doanh
trình độ đại học
Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM
Nghị quyết số 37/NQ-HĐKĐCLGD, 30/6/2022, công bố ngày 07/7/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 05/8/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 7/8/2027
CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh
trình độ đại học
Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM
Nghị quyết số 38/NQ-HĐKĐCLGD, 30/6/2022, công bố ngày 07/7/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 05/8/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 7/8/2027
CTĐT hệ chính quy ngành Luật 
trình độ đại học
Trường ĐH Luật TPHCM
Nghị quyết số 39/NQ-HĐKĐCLGD, 30/6/2022, công bố ngày 07/7/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 05/8/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 7/8/2027
CTĐT ngành Kế toán, Phân tích và Kiểm toán
trình độ đại học
Trường Quốc tế (ĐHQGHN)
Nghị quyết số 41/NQ-HĐKĐCLGD, 22/8/2022, công bố ngày 30/8/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 30/8/2022 đến hết ngày 28/9/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 30/9/2027
CTĐT ngành Công tác xã hội 
trình độ đại học 
Trường Đại học Đà Lạt
Nghị quyết số 44/NQ-HĐKĐCLGD, 26/8/2022, công bố ngày 06/9/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 06/9/2022 đến hết ngày 05/10/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 06/10/2027
CTĐT ngành Đông phương học 
trình độ đại học 
Trường Đại học Đà Lạt
Nghị quyết số 45/NQ-HĐKĐCLGD, 26/8/2022công bố ngày 06/9/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 06/9/2022 đến hết ngày 05/10/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 06/10/2027
CTĐT ngành Luật 
trình độ đại học 
Trường Đại học Đà Lạt
Nghị quyết số 46/NQ-HĐKĐCLGD, 26/8/2022, công bố ngày 06/9/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 06/9/2022 đến hết ngày 05/10/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 06/10/2027
CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh
trình độ đại học 
Trường Đại học Đà Lạt
Nghị quyết số 47/NQ-HĐKĐCLGD, 26/8/2022, công bố ngày 06/9/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 06/9/2022 đến hết ngày 05/10/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 06/10/2027
CTĐT ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
trình độ đại học 
Trường Đại học Đà Lạt
Nghị quyết số 48/NQ-HĐKĐCLGD, 26/8/2022, công bố ngày 06/9/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 06/9/2022 đến hết ngày 05/10/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến ngày 06/10/2027
CTĐT ngành Răng Hàm Mặt 
trình độ đại học
Trường Đại học Y Dược TPHCM
Nghị quyết số 42/NQ-HĐKĐCLGD, 22/8/2022, công bố ngày 9/9/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 09/9/2022 đến hết ngày 08/10/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 9/10/2027
CTĐT ngành Y tế công cộng 
trình độ thạc sĩ
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Nghị quyết số 50/NQ-HĐKĐCLGD, 23/9/2022, công bố ngày 28/9/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/9/2022 đến hết ngày 27/10/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 30/10/2027
CTĐT ngành Y khoa 
trình độ đại học
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Nghị quyết số 52/NQ-HĐKĐCLGD, 23/9/2022, công bố ngày 28/9/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/9/2022 đến hết ngày 27/10/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 30/10/2027
CTĐT ngành Dược học 
trình độ đại học 
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Nghị quyết số 53/NQ-HĐKĐCLGD, 23/9/2022, công bố ngày 28/9/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/9/2022 đến hết ngày 27/10/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 30/10/2027
58 CTĐT được công nhận trong năm 2023
CTĐT ngành Thương mại điện tử 
trình độ đại học 
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM 
Nghị quyết số 56/NQ-HĐKĐCLGD, 24/11/2022, công bố ngày 28/11/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/11/2022 đến hết ngày 27/12/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 02/01/2028
CTĐT ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
trình độ đại học 
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM 
Nghị quyết số 57/NQ-HĐKĐCLGD, 24/11/2022, công bố ngày 28/11/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/11/2022 đến hết ngày 27/12/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 02/01/2028
CTĐT ngành Luật quốc tế 
trình độ đại học 
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM 
Nghị quyết số 58/NQ-HĐKĐCLGD, 24/11/2022, công bố ngày 28/11/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/11/2022 đến hết ngày 27/12/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 02/01/2028
CTĐT ngành Luật 
trình độ đại học 
Trường Đại học Cần Thơ

Nghị quyết số 54/NQ-HĐKĐCLGD, 24/11/2022, công bố ngày 30/11/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 30/11/2022 đến hết ngày 29/12/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 02/01/2028
CTĐT ngành Văn học 
trình độ đại học 
Trường Đại học Cần Thơ
Nghị quyết số 55/NQ-HĐKĐCLGD, 24/11/2022, công bố ngày 30/11/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 30/11/2022 đến hết ngày 29/12/2022 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 02/01/2028
CTĐT ngành Việt Nam học
trình độ đại học 
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Nghị quyết số 59/NQ-HĐKĐCLGD, 24/11/2022, công bố ngày 19/12/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/12/2022 đến hết ngày 17/1/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 26/01/2028
CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
trình độ đại học 
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Nghị quyết số 60/NQ-HĐKĐCLGD, 24/11/2022, công bố ngày 19/12/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/12/2022 đến hết ngày 17/1/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 26/01/2028
CTĐT ngành Điều dưỡng
trình độ đại học 
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Nghị quyết số 61/NQ-HĐKĐCLGD, 24/11/2022, công bố ngày 19/12/2022 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/12/2022 đến hết ngày 17/1/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 26/01/2028
CTĐT ngành Kinh tế vận tải
trình độ đại học 
Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM
Nghị quyết số 09/NQ-HĐKĐCLGD, 27/02/2023, công bố ngày 28/02/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/2/2023 đến hết ngày 29/3/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 30/3/2028
CTĐT ngành Kinh tế xây dựng
trình độ đại học 
Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM
Nghị quyết số 10/NQ-HĐKĐCLGD, 27/02/2023, công bố ngày 28/02/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/2/2023 đến hết ngày 29/3/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 30/3/2028
CTĐT ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu
trình độ đại học 
Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM
Nghị quyết số 11/NQ-HĐKĐCLGD, 27/02/2023, công bố ngày 28/02/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 28/2/2023 đến hết ngày 29/3/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 30/3/2028
CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng 
trình độ đại học
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Nghị quyết số 15/NQ-HĐKĐCLGD, 27/02/2023, công bố ngày 7/3/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 07/3/2023 đến hết ngày 05/4/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 06/4/2028
CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng
trình độ đại học
Trường Đại học Tiền Giang
Nghị quyết số 04/NQ-HĐKĐCLGD, 27/02/2023, công bố ngày 9/3/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 09/3/2023 đến hết ngày 09/4/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 09/4/2028
CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
trình độ đại học
Trường Đại học Tiền Giang
Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGD, 27/02/2023, công bố ngày 9/3/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 09/3/2023 đến hết ngày 09/4/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 09/4/2028
CTĐT ngành Kế toán
trình độ đại học
Trường Đại học Tiền Giang
Nghị quyết số 06/NQ-HĐKĐCLGD, 27/02/2023, công bố ngày 9/3/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 09/3/2023 đến hết ngày 09/4/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 09/4/2028
CTĐT ngành Quản trị kinh doanh
trình độ đại học 
Trường Đại học Tiền Giang
Nghị quyết số 07/NQ-HĐKĐCLGD, 27/02/2023, công bố ngày 9/3/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 09/3/2023 đến hết ngày 09/4/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 09/4/2028
CTĐT Cao đẳng Sư phạm ngành Giáo dục mầm non 
Trường Đại học Tiền Giang
Nghị quyết số 08/NQ-HĐKĐCLGD, 27/02/2023, công bố ngày 9/3/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 09/3/2023 đến hết ngày 09/4/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 09/4/2028
CTĐT ngành Kỹ thuật phần mềm
trình độ đại học
 
Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
Nghị quyết số 16/NQ-HĐKĐCLGD, 13/03/2023, công bố ngày 14/3/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 14/3/2023 đến hết ngày 13/4/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 13/4/2028
CTĐT ngành Quản trị kinh doanh
trình độ đại học
 
Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
Nghị quyết số 17/NQ-HĐKĐCLGD, 13/03/2023, công bố ngày 14/3/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 14/3/2023 đến hết ngày 13/4/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 13/4/2028
CTĐT ngành Điều dưỡng
trình độ đại học
 
Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
Nghị quyết số 18/NQ-HĐKĐCLGD, 13/03/2023, công bố ngày 14/3/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 14/3/2023 đến hết ngày 13/4/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 13/4/2028
CTĐT ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
trình độ đại học
 
Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
Nghị quyết số 19/NQ-HĐKĐCLGD, 13/03/2023, công bố ngày 14/3/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 14/3/2023 đến hết ngày 13/4/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 13/4/2028
CTĐT ngành Kỹ thuật Cơ điện tử 
trình độ đại học
 
Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
Nghị quyết số 20/NQ-HĐKĐCLGD, 13/03/2023, công bố ngày 14/3/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 14/3/2023 đến hết ngày 13/4/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 13/4/2028
CTĐT ngành Quản trị kinh doanh 
trình độ thạc sĩ
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính
Nghị quyết số 21/NQ-HĐKĐCLGD, 13/03/2023, công bố ngày 16/3/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 16/3/2023 đến hết ngày 14/4/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 16/4/2028
CTĐT ngành Ngôn ngữ Nhật
trình độ đại học 
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính
Nghị quyết số 22/NQ-HĐKĐCLGD, 13/03/2023, công bố ngày 16/3/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 16/3/2023 đến hết ngày 14/4/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 16/4/2028
CTĐT ngành Quan hệ quốc tế
trình độ đại học 
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính
Nghị quyết số 23/NQ-HĐKĐCLGD, 13/03/2023, công bố ngày 16/3/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 16/3/2023 đến hết ngày 14/4/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 16/4/2028
CTĐT ngành Xã hội học 
trình độ thạc sĩ 
Trường Đại học Mở TPHCM
Nghị quyết số 29/NQ-HĐKĐCLGD, 16/6/2023, công bố ngày 30/6/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 30/6/2023 đến hết ngày 29/7/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 30/7/2028
CTĐT ngành Công nghệ sinh học
trình độ thạc sĩ 
Trường Đại học Mở TPHCM
Nghị quyết số 30/NQ-HĐKĐCLGD, 16/6/2023, công bố ngày 30/6/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 30/6/2023 đến hết ngày 29/7/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 30/7/2028
CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng
trình độ thạc sĩ 
Trường Đại học Mở TPHCM
Nghị quyết số 31/NQ-HĐKĐCLGD, 16/6/2023, công bố ngày 30/6/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 30/6/2023 đến hết ngày 29/7/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 30/7/2028
CTĐT ngành Khoa học máy tính
trình độ thạc sĩ 
Trường Đại học Mở TPHCM
Nghị quyết số 32/NQ-HĐKĐCLGD, 16/6/2023, công bố ngày 30/6/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 30/6/2023 đến hết ngày 29/7/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 30/7/2028
CTĐT ngành Luật kinh tế 
trình độ thạc sĩ 
Trường Đại học Mở TPHCM
Nghị quyết số 33/NQ-HĐKĐCLGD, 16/6/2023, công bố ngày 30/6/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 30/6/2023 đến hết ngày 29/7/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 30/7/2028
CTĐT ngành Lý luận và phương pháp dạy học môn Toán 
trình độ thạc sĩ 
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 34/NQ-HĐKĐCLGD, 29/6/2023, công bố ngày 03/7/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 01/8/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 02/8/2028
CTĐT ngành Toán giải tích 
trình độ thạc sĩ 
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 35/NQ-HĐKĐCLGD, 29/6/2023, công bố ngày 03/7/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 01/8/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 02/8/2028
CTĐT ngành Quản lý giáo dục 
trình độ thạc sĩ 
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 36/NQ-HĐKĐCLGD, 29/6/2023, công bố ngày 03/7/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 01/8/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 02/8/2028
CTĐT ngành Hoá hữu cơ
trình độ thạc sĩ 
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 37/NQ-HĐKĐCLGD, 29/6/2023, công bố ngày 03/7/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 01/8/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 02/8/2028
CTĐT ngành Lịch sử Việt Nam 
trình độ thạc sĩ 
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 38/NQ-HĐKĐCLGD, 29/6/2023, công bố ngày 03/7/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 01/8/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 02/8/2028
CTĐT ngành Quản lý giáo dục
trình độ đại học
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 39/NQ-HĐKĐCLGD, 29/6/2023, công bố ngày 03/7/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 01/8/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 02/8/2028
CTĐT ngành Sư phạm Vật lý 
trình độ đại học 
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 40/NQ-HĐKĐCLGD, 29/6/2023, công bố ngày 03/7/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 01/8/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 02/8/2028
CTĐT ngành Sư phạm Sinh học 
trình độ đại học 
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 41/NQ-HĐKĐCLGD, 29/6/2023, công bố ngày 03/7/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 01/8/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 02/8/2028
CTĐT ngành Kế toán 
trình độ đại học 
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 42/NQ-HĐKĐCLGD, 29/6/2023, công bố ngày 03/7/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 01/8/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 02/8/2028
CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn 
trình độ đại học 
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 43/NQ-HĐKĐCLGD, 29/6/2023, công bố ngày 03/7/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 01/8/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 02/8/2028
CTĐT ngành Giáo dục mầm non 
trình độ đại học 
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 44/NQ-HĐKĐCLGD, 29/6/2023, công bố ngày 03/7/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 01/8/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 02/8/2028
CTĐT ngành Sư phạm Địa lý 
trình độ đại học 
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 45/NQ-HĐKĐCLGD, 29/6/2023, công bố ngày 03/7/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 01/8/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 02/8/2028
CTĐT ngành Răng Hàm Mặt
trình độ đại học
Trường Đại học Trà Vinh
Nghị quyết số 47/NQ-HĐKĐCLGD, 13/7/2023, công bố ngày 17/7/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 17/7/2023 đến hết ngày 15/8/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 16/8/2028
CTĐT ngành Luật Kinh tế 
trình độ đại học 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM
Nghị quyết số 48/NQ-HĐKĐCLGD, 13/7/2023, công bố ngày 17/7/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 17/7/2023 đến hết ngày 15/8/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 16/8/2028
CTĐT ngành Kinh doanh quốc tế
trình độ đại học 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM
Nghị quyết số 49/NQ-HĐKĐCLGD, 13/7/2023, công bố ngày 17/7/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 17/7/2023 đến hết ngày 15/8/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 16/8/2028
CTĐT ngành Kế toán
trình độ đại học 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM
Nghị quyết số 50/NQ-HĐKĐCLGD, 13/7/2023, công bố ngày 17/7/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 17/7/2023 đến hết ngày 15/8/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 16/8/2028
CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông trình độ đại học 
Trường Đại học Cần Thơ
Nghị quyết số 52/NQ-HĐKĐCLGD, 08/9/2023, công bố ngày 22/9/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 22/9/2023 đến hết ngày 21/10/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 22/10/2028
CTĐT ngành Kỹ thuật vật liệu
trình độ đại học 
Trường Đại học Cần Thơ
Nghị quyết số 53/NQ-HĐKĐCLGD, 08/9/2023, công bố ngày 22/9/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 22/9/2023 đến hết ngày 21/10/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 22/10/2028
CTĐT ngành Triết học
trình độ đại học

Trường Đại học Cần Thơ
Nghị quyết số 54/NQ-HĐKĐCLGD, 08/9/2023, công bố ngày 22/9/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 22/9/2023 đến hết ngày 21/10/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 22/10/2028
CTĐT ngành Hóa dược
trình độ đại học
Trường Đại học Cần Thơ
Nghị quyết số 55/NQ-HĐKĐCLGD, 08/9/2023, công bố ngày 22/9/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 22/9/2023 đến hết ngày 21/10/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 22/10/2028
CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
trình độ đại học 
Trường Đại học Cần Thơ
Nghị quyết số 56/NQ-HĐKĐCLGD, 08/9/2023, công bố ngày 22/9/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 22/9/2023 đến hết ngày 21/10/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 22/10/2028
CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng 
trình độ đại học 
Trường Đại học Cần Thơ
Nghị quyết số 57/NQ-HĐKĐCLGD, 08/9/2023, công bố ngày 22/9/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 22/9/2023 đến hết ngày 21/10/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 22/10/2028
CTĐT ngành An toàn thông tin 
trình độ đại học 
Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết số 59/NQ-HĐKĐCLGD, 19/10/2023, công bố ngày 19/10/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/10/2023 đến hết ngày 17/11/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 17/11/2028
CTĐT ngành Quản trị khách sạn 
trình độ đại học 
Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết số 60/NQ-HĐKĐCLGD, 19/10/2023, công bố ngày 19/10/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/10/2023 đến hết ngày 17/11/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 17/11/2028
CTĐT ngành Thiết kế đồ họa 
trình độ đại học 
Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết số 61/NQ-HĐKĐCLGD, 19/10/2023, công bố ngày 19/10/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/10/2023 đến hết ngày 17/11/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 17/11/2028
CTĐT ngành Thú y 
trình độ đại học 
Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết số 62/NQ-HĐKĐCLGD, 19/10/2023, công bố ngày 19/10/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 19/10/2023 đến hết ngày 17/11/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 17/11/2028
CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
trình độ đại học
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Nghị quyết số 64/NQ-HĐKĐCLGD, 20/10/2023, công bố ngày 20/10/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 20/10/2023 đến hết ngày 19/11/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 19/11/2028
CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông
trình độ đại học
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Nghị quyết số 65/NQ-HĐKĐCLGD, 20/10/2023, công bố ngày 20/10/2023 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 20/10/2023 đến hết ngày 19/11/2023 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 19/11/2028
Các CTĐT được công nhận trong năm 2024
CTĐT ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Nghị quyết số 68/NQ-HĐKĐCLGD, 11/12/2023công bố ngày 12/12/2023  CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 12/12/2023 đến hết ngày 10/01/2024 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 10/01/2029
CTĐT ngành Kế toán trình độ đại học
Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN)
Nghị quyết số 04/NQ-HĐKĐCLGD, 02/02/2024công bố ngày 05/02/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 05/02/2024 đến hết ngày 06/3/2024 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 06/3/2029
CTĐT ngành Tài chính ngân hàng trình độ đại học
Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN)
Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGD, 02/02/2024công bố ngày 05/02/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 05/02/2024 đến hết ngày 06/3/2024 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 06/3/2029
CTĐT ngành Kỹ thuật Điện trình độ đại học
Trường Đại học Quốc tế miền Đông 
Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCLGD, 02/02/2024công bố ngày 06/02/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 06/02/2024 đến hết ngày 07/3/2024 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 07/3/2029
CTĐT ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu trình độ đại học
Trường Đại học Quốc tế miền Đông 
Nghị quyết số 03/NQ-HĐKĐCLGD, 02/02/2024, công bố ngày 06/02/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 06/02/2024 đến hết ngày 07/3/2024 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 07/3/2029
CTĐT ngành Điều dưỡng trình độ đại học
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 
Nghị quyết số 06/NQ-HĐKĐCLGD, 02/02/2024, công bố ngày 27/02/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 27/02/2024 đến hết ngày 28/3/2024 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 28/3/2029
CTĐT ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ đại học
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Nghị quyết số 07/NQ-HĐKĐCLGD, 02/02/2024, công bố ngày 27/02/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 27/02/2024 đến hết ngày 28/3/2024 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 28/3/2029
CTĐT ngành Răng Hàm Mặt trình độ đại học
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Nghị quyết số 08/NQ-HĐKĐCLGD, 02/02/2024, công bố ngày 27/02/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 27/02/2024 đến hết ngày 28/3/2024 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 28/3/2029
CTĐT ngành Y học cổ truyền trình độ đại học
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Nghị quyết số 09/NQ-HĐKĐCLGD, 02/02/2024, công bố ngày 27/02/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 27/02/2024 đến hết ngày 28/3/2024 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 28/3/2029
CTĐT ngành Ngoại khoa trình độ thạc sĩ
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Nghị quyết số 10/NQ-HĐKĐCLGD, 02/02/2024, công bố ngày 27/02/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 27/02/2024 đến hết ngày 28/3/2024 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 28/3/2029
CTĐT ngành Nội khoa trình độ thạc sĩ
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 
Nghị quyết số 11/NQ-HĐKĐCLGD, 02/02/2024, công bố ngày 27/02/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 27/02/2024 đến hết ngày 28/3/2024 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 28/3/2029
CTĐT ngành Nhi khoa trình độ thạc sĩ
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 
Nghị quyết số 12/NQ-HĐKĐCLGD, 02/02/2024, công bố ngày 27/02/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 27/02/2024 đến hết ngày 28/3/2024 Được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Có giá trị đến 28/3/2029
CTĐT ngành Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên trình độ thạc sĩ
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
Nghị quyết số 15/NQ-HĐKĐCLGD, 02/4/2024, công bố ngày 03/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 03/4/2024 đến hết ngày 02/5/2024
CTĐT ngành Quản lý Giáo dục trình độ thạc sĩ
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
Nghị quyết số 16/NQ-HĐKĐCLGD, 02/4/2024, công bố ngày 03/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 03/4/2024 đến hết ngày 02/5/2024 
CTĐT ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục trình độ thạc sĩ
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
Nghị quyết số 17/NQ-HĐKĐCLGD,02/4/2024, công bố ngày 03/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 03/4/2024 đến hết ngày 02/5/2024 
CTĐT ngành Quản lý thông tin trình độ đại học
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Nghị quyết số 18/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 08/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 08/4/2024 đến hết ngày 07/5/2024 
CTĐT ngành Thông tin - Thư viện trình độ đại học
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Nghị quyết số 19/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 08/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 08/4/2024 đến hết ngày 07/5/2024 
CTĐT ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

Nghị quyết số 20/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 08/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 08/4/2024 đến hết ngày 07/5/2024 
CTĐT ngành Đông phương học trình độ đại học
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM
Nghị quyết số 21/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 09/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 09/4/2024 đến hết ngày 08/5/2024 
CTĐT ngành Giáo dục chính trị trình độ đại học
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 22/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 10/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 09/5/2024 
CTĐT ngành Sư phạm Mỹ thuật trình độ đại học
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 23/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 10/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 09/5/2024 
CTĐT ngành Sư phạm Âm nhạc trình độ đại học
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 24/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 10/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 09/5/2024 
CTĐT ngành Tâm lý học trình độ đại học
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 25/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 10/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 09/5/2024 
CTĐT ngành Việt Nam học trình độ đại học
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 26/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 10/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 09/5/2024 
CTĐT ngành Quốc tế học trình độ đại học
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 27/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 10/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 09/5/2024 
CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 28/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 10/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 09/5/2024 
CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ đại học
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 29/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 10/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 09/5/2024 
CTĐT ngành Kinh doanh quốc tế trình độ đại học
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 30/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 10/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 09/5/2024
CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ đại học
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 31/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 10/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 09/5/2024 
CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông trình độ đại học
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 32/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 10/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 09/5/2024 
CTĐT ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông trình độ đại học
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 33/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 10/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 09/5/2024 
CTĐT ngành Kỹ thuật điện trình độ đại học
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 34/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 10/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 09/5/2024
CTĐT ngành Kỹ thuật phần mềm trình độ đại học
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 35/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 10/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 09/5/2024
CTĐT ngành Thông tin - Thư viện trình độ đại học
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 36/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 10/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 09/5/2024
CTĐT ngành Quản trị văn phòng trình độ đại học
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 37/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 10/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 09/5/2024
CTĐT ngành Ngôn ngữ học trình độ thạc sĩ
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 38/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 10/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 09/5/2024
CTĐT ngành Văn học Việt Nam trình độ thạc sĩ
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 39/NQ-HĐKĐCLGD,05/4/2024, công bố ngày 10/4/2024 CSGD nhất trí nội dung Nghị quyết Thời gian công khai chờ phản hồi của cộng đồng từ ngày 10/4/2024 đến hết  ngày 09/5/2024


» Gửi ý kiến của Bạn và vui lòng để lại thông tin liên lạc
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo Rating: 5 out of 10 87659.
Core Version: 1.8.0.0