22/07/2016 01:55 CH
Chương trình đào tạo (CTĐT)Kết quả kiểm địnhPhản hồi của
cơ sở giáo dục
Giấy chứng nhận KĐCLGD
02 CTĐT được công nhận trong năm 2017
CTĐT chuẩn trình độ đại học ngành Việt Nam học,
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Nghị quyết số 09/NQ-
HĐKĐCLGD 
15/8/2017
Nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng

Có giá trị đến ngày 02/10/2022.
CTĐT trình độ đại học ngành Tâm lý học,
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Nghị quyết số 10/NQ-
HĐKĐCLGD 
15/8/2017
Nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng
 
Có giá trị đến ngày 02/10/2022.
03 CTĐT được công nhận trong năm 2018
CTĐT trình độ Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán,
Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
Nghị quyết số 04/NQ-HĐKĐCLGD
12/02/2018
Nhất trí với nội dung Nghị quyết   Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng

Có giá trị đến ngày 19/4/2023
CTĐT chất lượng cao trình độ đại học ngành Tài chính ngân hàng,
Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Nghị quyết số 08/NQ-HĐKĐCLGD 27/4/2018 Nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng

Có giá trị đến ngày 02/7/2023
CTĐT trình độ đại học chuyên ngành Kế toán,
Khoa Kế toán - Kiểm toán, ĐHQGHN
Nghị quyết số 09/NQ-HĐKĐCLGD 27/4/2018 Nhất trí với nội dung Nghị quyết  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng
.
Có giá trị đến ngày 05/9/2023
CTĐT được công nhận trong năm 2019
CTĐT trình độ đại học ngành Sư phạm tiếng Anh,
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 01/NQ-HĐKĐCLGD 03/7/2019 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết  Công bố Nghị quyết 
ngày 11 tháng 7 năm 2019.
Chờ phản hồi của cộng đồng
đến hết ngày 10 tháng 8 năm 2019
CTĐT trình độ đại học ngành Sư phạm Lịch sử,
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCLGD 03/7/2019 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Công bố Nghị quyết 
ngày 11 tháng 7 năm 2019.
Chờ phản hồi của cộng đồng
đến hết ngày 10 tháng 8 năm 2019
CTĐT trình độ đại học ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Sài Gòn Nghị quyết số 03/NQ-HĐKĐCLGD 03/7/2019 CSGD nhất trí với nội dung Nghị quyết Công bố Nghị quyết 
ngày 11 tháng 7 năm 2019.
Chờ phản hồi của cộng đồng
đến hết ngày 10 tháng 8 năm 2019

» Gửi ý kiến của Bạn và vui lòng để lại thông tin liên lạc
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo Rating: 5 out of 10 68106.
Core Version: 1.8.0.0