22/07/2016 01:55 CH
Chương trình đào tạo (CTĐT)Kết quả kiểm địnhPhản hồi của
cơ sở giáo dục
Giấy chứng nhận KĐCLGD
Được công nhận trong năm 2017
CTĐT chuẩn trình độ đại học ngành Việt Nam học,
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Nghị quyết số 09/NQ-
HĐKĐCLGD 
15/8/2017
Nhất trí với nội dung Nghị quyết và kiến nghị của Hội đồng Đã được cấp giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng
Có giá trị đến ngày 02/10/2022

Xin vui lòng xem tại đây.
CTĐT trình độ đại học ngành Tâm lý học,
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Nghị quyết số 10/NQ-
HĐKĐCLGD 
15/8/2017
Nhất trí với nội dung Nghị quyết và kiến nghị của Hội đồng Đã được cấp giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng 
Có giá trị đến ngày 02/10/2022
Xin vui lòng xem tại đây.
» Gửi ý kiến của Bạn và vui lòng để lại thông tin liên lạc
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo Rating: 5 out of 10 1560.
Core Version: 1.8.0.0