02/04/2024 10:16 SA
DANH SÁCH CẤP CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH VIÊN

Khóa
Quyết định cấp
chứng nhận
Ngày tháng Thời gian bồi dưỡng Xem danh sách
2023-1 165/QĐ-TTKĐ 19/10/2023 18/7 - 26/9/2023  Tại đây
2023-2 225/QĐ-TTKĐ 29/12/2023 18/9 - 08/10/2023 Tại đâyDANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH VIÊN (2020 - 2022) 

Khóa
Quyết định cấp
chứng chỉ
Ngày tháng Thời gian đào tạo Xem danh sách
15 1469/QĐ-ĐHQG 22/11/2021 23/7 - 21/8/2020  Tại đây
16 527/QĐ-ĐHQG 17/5/2022 08/3 - 09/4/2021 Tại đây
17 527/QĐ-ĐHQG 17/52022 05/4 - 12/5/2021 Tại đây
18 435/QĐ-ĐHQG 14/4/2023 12/4 - 17/5/2022 Tại đây
19 435/QĐ-ĐHQG 14/4/2023 20/6 - 22/7/2022 Tại đây
20 1105/QĐ-ĐHQG 14/8/2023 18/7 - 19/8/2022 Tại đây
21 1105/QĐ-ĐHQG 14/8/2023 20/9 - 21/10/2022 Tại đây
» Gửi ý kiến của Bạn và vui lòng để lại thông tin liên lạc
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
DANH SÁCH CẤP CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH VIÊN Rating: 5 out of 10 1093.
Core Version: 1.8.0.0