09/05/2019 01:26 SA


TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐHQG-HCM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO» Gửi ý kiến của Bạn và vui lòng để lại thông tin liên lạc
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên đào tạo Rating: 5 out of 10 11569.
Core Version: 1.8.0.0