18/09/2015 09:43 SA

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được thành lập tại Quyết định số 5570/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động do Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) ban hành tại Quyết định số 124/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 24 tháng 02 năm 2014 và giấy phép hoạt động tại Quyết định số 5129/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khách quan - Minh bạch - Chuyên nghiệp - Chất lượng

Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM
Quyết định cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCMĐại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0