Tầm nhìn

  • Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh là tổ chức kiểm định chuyên nghiệp, luôn hướng đến mục tiêu chất lượng, hiệu quả, công bằng, sáng tạo trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam, được khu vực và thế giới công nhận.

Sứ mạng

  • Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh có sứ mạng đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục, tư vấn cải thiện chất lượng cho các cơ sở giáo dục, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
  • Là thành viên tích cực của các hiệp hội kiểm định có uy tín trong nước và quốc tế.

Mục tiêu

  • Đảm bảo hoạt động kiểm định và tư vấn được thực hiện có chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  • Là kênh thông tin đáng tin cậy về chất lượng giáo dục cho toàn xã hội.
  • Trở thành trung tâm xuất sắc trong lĩnh vực kiểm định và đảm bảo chất lượng.

Khách quan - Chuyên nghiệp - Chất lượng - Sáng tạo


Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0