01/04/2024 05:02 CH

ĐỘI NGŨ THAM GIA GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH VIÊN


TT

Họ và tên

Học hàm/
Học vị

Số thẻ KĐV

Thời gian làm quản lý GDĐH/ CĐSP

Số lần đã tham gia trưởng đoàn/thư ký ĐGN

Nội dung giảng dạy

Ghi chú

1.

PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

2016.01.180

13 năm

05 (TĐ)

Chuyên đề 1,2,3,4,6,9,10,11
Thực hành 1,2,4,5
Kiến tập, Thực tập

 

2.

ThS. Hồ Đắc Hải Miên

Thạc sĩ

2016.01.187

10 năm

13 (TK)

Chuyên đề 1,8,9
Thực hành 2,3,5,6

 

3.

TS. Vũ Thế Dũng

Tiến sĩ

2014.1.015

10 năm

01 (TĐ)

Chuyên đề 1,2,3,6,8,9,10,11
Thực hành 1,2,4,5

 

4.

TS. Nguyễn Quốc Chính

Tiến sĩ

2016.01.150

15 năm

16 (TĐ)

Chuyên đề 1,2,3,4,5,7,8 ,12
Kiến tập, Thực tập

 

5.

TS. Trương Chí Hiền

Tiến sĩ

2014.1.023

13 năm

18 (TĐ)

Chuyên đề 1,2,3,4, 5,7,8,9,11,12
Thực hành 1,2,4,5,6
Kiến tập, Thực tập

 

6.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sinh

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

2014.1.042

15 năm

09 (TĐ)
03 (TK)

Chuyên đề 10,11,12

 

7.

ThS. Phạm Thị Bích

Thạc sĩ

2016.01.143

14 năm

19 (TK)

Chuyên đề 1,8

 

8.

PGS.TS. Ngô Văn Thuyên

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

2014.1.048

13 năm

12 (TĐ)
01 (TK)

Chuyên đề 1,2,3,4,5,7,8,11,12
Kiến tập, Thực tập

 

9.

PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

2017.01.297

10 năm

01 (TĐ)

Chuyên đề 1,5,8

 

10.

ThS. Lâm Tường Thoại

Thạc sĩ

2014.1.046

19 năm

06 (TĐ)
16 (TK)

Chuyên đề 1,2,3,4,5,7,8,11,12
Kiến tập, Thực tập

 

11.

TS. Huỳnh Khả Tú

Tiến sĩ

2014.1.050

12 năm

19 (TK)

Chuyên đề 8,9

 

12.

ThS. Nguyễn Thị Huyền

Thạc sĩ

2017.01.281

10 năm

19 (TK)

Chuyên đề 8,9

 

13.

ThS. Hoàng Thọ Phú

Thạc sĩ

2017.01.307

01 năm

20 (TK)

Chuyên đề 9,10,11

 

14.

ThS. Trịnh Thị Mỹ Hiền

Thạc sĩ

2016.01.163

12 năm

07 (TK)

Chuyên đề 8

 

» Gửi ý kiến của Bạn và vui lòng để lại thông tin liên lạc
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
ĐỘI NGŨ THAM GIA GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH VIÊN Rating: 5 out of 10 1120.
Core Version: 1.8.0.0