Ban giám đốc
PGS. TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam Giám đốc
ThS. Hồ Đắc Hải Miên Phó Giám đốc
Văn phòng
Lã Hoài Tuấn Chánh Văn phòng
Nguyễn Thị Út Phó Chánh Văn phòng
PHÒNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Bùi Thị Như Huế Phó Trưởng phòng
 PHÒNG DỊCH VỤ

Võ Thị Trọng Nhân

Phó Trưởng phòngKhách quan - Chuyên nghiệp - Chất lượng - Sáng tạo


Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0