Ban giám đốc
PGS. TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam Phó Giám đốc
phụ trách
ThS. Hồ Đắc Hải Miên Phó Giám đốc
Văn phòng
Lã Hoài Tuấn Chánh Văn phòng
Nguyễn Thị Út Kế toán trưởng
PHÒNG NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN
PHÒNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Bùi Thị Như Huế Phó Trưởng phòng
PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
 PHÒNG DỊCH VỤ


Khách quan - Minh bạch - Chuyên nghiệp - Chất lượng


Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0