02/04/2024 09:59 SA
Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên năm 2024


Khóa 2024

Kế hoạch

Ghi chú

Đợt 1

Khai giảng: tháng 3/2024

Học phần I, II, II: tháng 3 - tháng 4/2024

Kiến tập, Thực tập: tháng 5/2024

 

Đợt 2

Khai giảng: tháng 3/2024

Học phần I, II, II: tháng 3 - tháng 4/2024

Kiến tập, Thực tập: tháng 5/2024

 

Đợt 3

Khai giảng: tháng 6/2024

Học phần I, II, II: tháng 6 - tháng 7/2024

Kiến tập, Thực tập: tháng 8/2024

 

Đợt 4

Khai giảng: tháng 10/2024

Học phần I, II, II: tháng 10 - tháng 11/2024

Kiến tập, Thực tập: tháng 12/2024

 

Xem thêm:
» Gửi ý kiến của Bạn và vui lòng để lại thông tin liên lạc
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên năm 2024 Rating: 5 out of 10 1818.
Core Version: 1.8.0.0