01/04/2015 11:17 SA
Danh sách Kiểm định viên và Đánh giá viên cộng tác với Trung tâm 
(Thứ tự tên abc, cập nhật đến 31/01/2021)

TT

Học hàm, học vị

Họ

Tên

Số thẻ/Chứng chỉ

1.     

TS.

Trần Tiến

Anh

2016.01.139

2.     

TS.

Trần Ái

Cầm

2016.01.146

3.     

ThS.

Nguyễn Thị Kim

Cúc

2017.01.247

4.     

ThS.

Vũ Duy

Cương

2017.01.248

5.     

PGS.TS.

Lê Khắc

Cường

0000001

6.

TS.

Nguyễn Kim 

Dung 

2014.0.008

7.     

TS.

Vũ Thế

Dũng

2014.1.015

8.     

ThS.

Đinh Tuấn

Dũng

2014.1.016

9. 

TS.

Lê Hoàng

Dũng

0000002

10.

TS.

Bùi Hải

Đăng

0000078

11.

TS.

Đào Đồng

Điện

KĐ-133

12.  

TS.

Nguyễn Duy Mộng

2014.1.019

13.  

TS.

Nguyễn Thị

Hảo

0000118

14.  

TS.

Dương Ngọc

Hảo

2017.01.269

15.  

PGS.TS.

Lê Văn

Hảo

2014.02.070

16.  

TS.

Lâm Thành

Hiển

KĐ-170

17.  

PGS.TS.

Đặng Văn

Hoài

2017 .01 .273

18.  

PGS.TS.

Nguyễn Bá

Hoàng

2017.01.274

19.  

TS.

Dương Như

Hùng

0000119

20.  

TS.

Phạm Thị

Hương

2016.01.177

21.  

TS.

Hoàng Mai

Khanh

0000049

22.  

PGS.TS.

Phạm Quốc

Khánh

2015.01.108

23.  

ThS.

Dương Hoàng

Kiệt

2017.01.288

24.  

TS.

Nguyễn Thanh

Lâm

0000067

25.  

ThS.

Lê Thị Thu

Liễu

0000142

26.  

ThS.

Lưu Khánh

Linh

2015.01.114

27.  

ThS.

Nguyễn Thị Khánh

Linh

2015.01.115

28.  

TS.

Đinh Ái

Linh

2014.1.035

29.  

PGS.TS.

Vũ Đức

Lung

2016.01.184

30.  

TS.

Lê Thị Thanh

Mai

0000052

31.  

PGS.TS.

Trần Văn

Mẫn

0000121

32.  

GS.TS.

Nguyễn Thanh

Nam

2017.01.293

33.  

PGS.TS.

Đỗ Hạnh

Nga

2014.1.039

34.  

ThS.

Trần Thị

Nga

2016.01.191

35.  

TS.

Trần Trung

Nghĩa

KĐ-177

36.  

PGS.TS.

Ngô Đại

Nghiệp

2017.01.297

37.  

PGS.TS.

Dương Thị Kim

Oanh

2017.01.303

38.  

ThS.

Hoàng Thọ

Phú

2017.01.307

39.  

TS.

Nguyễn Hứa

Phùng

0000071

40.  

ThS.

Đặng Thị Lệ

Quyên

KĐ-275

41.  

ThS.

Nguyễn Thị

Sáu

2016.01.204

42.  

PGS.TS.

Nguyễn Hồng

Sinh

2014.1.042

43.  

GS.TS.

Nguyễn Văn

Tập

2016.01.211

44.  

ThS.

Lâm Tường

Thoại

2014.1.046

45.  

PGS.TS.

Nguyễn Đình

Thuân

2016.01.220

46.  

PGS.TS.

Ngô Văn

Thuyên

2014.1.048

47.  

PGS.TS.

Đoàn Thị Minh

Trinh

2016.01.228

48.  

TS.

Nguyễn Võ

Trọng

2017.01.328

49.  

TS.

Huỳnh Khả

2014.1.050

50.  

TS.

Nguyễn Anh

Tuấn

2016.01.232

51.  

PGS.TS.

Đinh Đức Anh

2014.1.055

52.  

TS.

Trần Thanh

2016.01.235
Danh sách Kiểm định viên trên cả nước đã được Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cấp thẻ 
(cập nhật đến 31/10/2017)

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0