Bồi dưỡng thiết kế chiến lược và xây dựng tầm nhìn-sứ mạng-giá trị cốt lõi và tiêu chí lựa chọn đối tác để so chuẩn, đối sánh cải tiến chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

16/10/2021


BỒI DƯỠNG THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC 
VÀ XÂY DỰNG TẦM NHÌN-SỨ MẠNG-GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

VÀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỐI TÁC ĐỂ SO CHUẨN, 
ĐỐI SÁNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

 

          Ngày 16/10/2021, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tổ chức khóa bồi dưỡng công tác bảo đảm chất lượng trực tuyến với chủ đề “Thiết kế chiến lược, xây dựng tầm nhìn-sứ mạng-giá trị cốt lõi và tiêu chí lựa chọn đối tác để so chuẩn, đối sánh cải tiến chất lượng giáo dục” cho lãnh đạo, giảng viên và nhân viên Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (Trường).

          Khóa bồi dưỡng với mục tiêu cung cấp những khái niệm, mô hình, phương pháp liên quan đến xây dựng chiến lược và vận dụng chu trình PDCA trong công tác so chuẩn và đối sánh nhằm bảo đảm và cải tiến chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

         Báo cáo viên của khóa bồi dưỡng gồm có PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm và TS. Vũ Thế Dũng – Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM.      

         Về phía trường, tham gia khóa bồi dưỡng có PGS.TS.BS. Ngô Minh Xuân – Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS.BS. Phan Nguyễn Thanh Vân – Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng 60 thầy cô là lãnh đạo, quản lý các Khoa, Phòng, Ban, giảng viên và nhân viên trường. Mở đầu khóa bồi dưỡng, PGS.TS.BS. Ngô Minh Xuân đã đại diện nhà trường phát biểu về mục đích và mong muốn của thầy cô đối với khóa bồi dưỡng.