22/07/2016 01:55 CH
Chương trình đào tạo (CTĐT)Kết quả kiểm địnhPhản hồi của
cơ sở giáo dục
Thời gian công bố và thời hạn nhận phản hồi Giấy chứng nhận KĐCLGD
02 CTĐT được công nhận trong năm 2017
CTĐT chuẩn  ngành Việt Nam học trình độ đại học,
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Nghị quyết số 09/NQ-
HĐKĐCLGD, 15/8/2017
CSGD nhất trí với
nội dung Nghị quyết 
Đã được cấp
Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng

Có giá trị đến ngày 02/10/2022.
CTĐT chuẩn ngành Tâm lý học trình độ đại học
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Nghị quyết số 10/NQ-
HĐKĐCLGD, 15/8/2017
CSGD nhất trí với
nội dung Nghị quyết 
Đã được cấp
Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng
 
Có giá trị đến ngày 02/10/2022.
03 CTĐT được công nhận trong năm 2018
CTĐT Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán trình độ Thạc sĩ,
Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
Nghị quyết số 04/NQ-HĐKĐCLGD, 12/02/2018 CSGD nhất trí với
nội dung Nghị quyết 
 
Đã được cấp
Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng

Có giá trị đến ngày 19/4/2023
CTĐT chất lượng cao  ngành Tài chính ngân hàng trình độ đại học,
Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Nghị quyết số 08/NQ-HĐKĐCLGD, 27/4/2018 CSGD nhất trí với
nội dung Nghị quyết 
Đã được cấp 
Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng

Có giá trị đến ngày 02/7/2023
CTĐT chuyên ngành Kế toán trình độ đại học,
Khoa Kế toán - Kiểm toán, ĐHQGHN
Nghị quyết số 09/NQ-HĐKĐCLGD, 27/4/2018 CSGD nhất trí với
nội dung Nghị quyết 

Đã được cấp 
Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng
.
Có giá trị đến ngày 05/9/2023
CTĐT được công nhận trong năm 2019
CTĐT ngành Sư phạm tiếng Anh trình độ đại học,
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 01/NQ-HĐKĐCLGD, 03/7/2019 CSGD nhất trí
nội dung Nghị quyết 
Công bố Nghị quyết ngày 11/7/2019. Đến hết ngày 10/8/2019 không nhận được phản hồi của cộng đồng Đã được cấp 
Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng
. 
Có giá trị đến ngày 
12/8/2024
CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử trình độ đại học,
Trường Đại học Sài Gòn
Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCLGD, 03/7/2019 CSGD nhất trí 
nội dung Nghị quyết

Công bố Nghị quyết ngày 11/7/2019. Đến hết ngày 10/8/2019 không nhận được phản hồi của cộng đồng Đã được cấp 
Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng.
 
Có giá trị đến ngày
12/8/2024
CTĐT ngành Giáo dục tiểu học trình độ đại học, Trường Đại học Sài Gòn Nghị quyết số 03/NQ-HĐKĐCLGD, 03/7/2019 CSGD nhất trí 
nội dung Nghị quyết

Công bố Nghị quyết ngày 11/7/2019. Đến hết ngày 10/8/2019 không nhận được phản hồi của cộng đồng Đã được cấp 
Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng
. 
Có giá trị đến ngày 
12/8/2024
CTĐT ngành Quản trị khách sạn trình độ đại học,
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Nghị quyết số 08/NQ-HĐKĐCLGD, 29/8/2019 CSGD nhất trí 
nội dung Nghị quyết
Công bố Nghị quyết ngày 5/9/2019. Chờ phản hồi của cộng đồng đến hết ngày 5/10/2019  Chưa được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục
CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Nghị quyết số 09/NQ-HĐKĐCLGD, 29/8/2019 CSGD nhất trí 
nội dung Nghị quyết
Công bố Nghị quyết ngày 5/9/2019. Chờ phản hồi của cộng đồng đến hết ngày 5/10/2019 Chưa được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục
CTĐT cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế 
Khoa Quốc tế, ĐHQG HN
Nghị quyết số 06/NQ-HĐKĐCLGD, 29/8/2019 CSGD nhất trí 
nội dung 
Nghị quyết
Công bố Nghị quyết ngày 06/9/2019. Chờ phản hồi của cộng đồng đến hết ngày 06/10/2019 Chưa được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục
CTĐT cử nhân ngành Quốc tế học
Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Nghị quyết số 07/NQ-HĐKĐCLGD, 29/8/2019 CSGD nhất trí 
nội dung 
Nghị quyết
Công bố Nghị quyết ngày 10/9/2019. Chờ phản hồi của cộng đồng đến hết ngày 10/10/2019 Chưa được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục
CTĐT ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm
Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Nghị quyết số 10/NQ-HĐKĐCLGD, 29/8/2019 CSGD nhất trí 
nội dung Nghị quyết
Công bố Nghị quyết ngày 13/9/2019. Chờ phản hồi của cộng đồng đến hết ngày 13/10/2019 Chưa được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục
CTĐT ngành Công nghệ sinh học
Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Nghị quyết số 11/NQ-HĐKĐCLGD, 29/8/2019 CSGD nhất trí 
nội dung Nghị quyết
Công bố Nghị quyết ngày 13/9/2019. Chờ phản hồi của cộng đồng đến hết ngày 13/10/2019 Chưa được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục
» Gửi ý kiến của Bạn và vui lòng để lại thông tin liên lạc
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo Rating: 5 out of 10 68609.
Core Version: 1.8.0.0