22/07/2016 01:55 CH
Cơ sở giáo dục (CSGD)Kết quả kiểm địnhThời gian công bố và
thời hạn nhận phản hồi
Giấy chứng nhận KĐCLGD
06 CSGD được công nhận trong năm 2016
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội Nghị quyết số 01/NQ-HĐKĐCLGD
18/7/2016
Được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng.

Có giá trị đến ngày 09/9/2021.
Xin vui lòng xem tại đây.
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCLGD
18/7/2016
Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng. 
Có giá trị đến ngày 09/9/2021.
Xin vui lòng xem
 tại đây
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Nghị quyết số 03/NQ-HĐKĐCLGD
18/7/2016
Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng
.
Có giá trị đến ngày 09/9/2021.
Xin vui lòng 
xem tại đây
Trường Đại học Công nghiệp TPHCM Nghị quyết số 04/NQ-HĐKĐCLGD
18/7/2016
Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng
.
Có giá trị đến ngày 12/9/2021.
Xin vui lòng 
xem tại đây
Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGD
27/9/2016
Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng
.
Có giá trị đến ngày 17/11/2021.
Xin vui lòng 
xem tại đây
Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Nghị quyết số 06/NQ-HĐKĐCLGD
27/9/2016
Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng
.
Có giá trị đến ngày 17/11/2021.
Xin vui lòng 
xem tại đây
12 CSGD được công nhận trong năm 2017
Trường Đại học Luật TPHCM Nghị quyết số 01/NQ-HĐKĐCLGD
27/3/2017
Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục.
Có giá trị đến ngày 03/5/2022.
Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCLGD 
27/3/2017
Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục.
Có giá trị đến ngày 03/5/2022.

Trường Đại học Kinh tế TPHCM Nghị quyết số 03/NQ-HĐKĐCLGD
27/3/2017
Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng.
Có giá trị đến ngày 03/5/2022.
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM Nghị quyết số 04/NQ-HĐKĐCLGD
27/3/2017
Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng.
Có giá trị đến ngày 03/5/2022.
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGD
27/3/2017 
Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục.
Có giá trị đến ngày 03/5/2022.
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Nghị quyết số 06/NQ-HĐKĐCLGD
30/3/2017
Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục.
Có giá trị đến ngày 03/5/2022.
Trường Đại học Mở TPHCM Nghị quyết số 07/NQ-HĐKĐCLGD
15/8/2017
Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục.
Có giá trị đến ngày 18/9/2022
Trường Đại học Tiền Giang Nghị quyết số 08/NQ-HĐKĐCLGD
15/8/2017
Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục.
Có giá trị đến ngày 18/9/2022
Trường Đại học Y Dược TPHCM Nghị quyết số 11/NQ-
HĐKĐCLGD
27/10/2017
Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục.
Có giá trị đến ngày 16/11/2022.
Trường Đại học Thủ Dầu Một Nghị quyết số 12/NQ-
HĐKĐCLGD
27/10/2017
Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục.
Có giá trị đến ngày 16/11/2022.
Trường Đại học Tài chính - Marketing Nghị quyết số 13/NQ-HĐKĐCLGD
27/10/2017
Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục.
Có giá trị đến ngày 16/11/2022.
Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Nghị quyết số 14/NQ-HĐKĐCLGD
14/11/2017
Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục. 
Có giá trị đến ngày 16/12/2022.
07 CSGD được công nhận trong năm 2018
Trường Đại học Lạc Hồng Nghị quyết số 01/NQ-
HĐKĐCLGD
12/02/2018
Đã được cấp Giấy chứng nhận 
kiểm định chất lượng giáo dục. 
Có giá trị đến ngày 16/03/2023.
Trường Đại học Nha Trang Nghị quyết số 02/NQ-
HĐKĐCLGD
12/02/2018
Đã được cấp Giấy chứng nhận 
kiểm định chất lượng giáo dục
Có giá trị đến ngày 16/03/2023.
Trường Đại học An Giang Nghị quyết số 03/NQ-
HĐKĐCLGD
12/02/2018
Đã được cấp Giấy chứng nhận 
kiểm định chất lượng giáo dục

Có giá trị đến ngày 16/03/2023.

Trường Đại học Cần Thơ Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGD
20/4/2018
Đã được cấp Giấy chứng nhận 
kiểm định chất lượng giáo dục.
Có giá trị đến ngày 19/05/2023.
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn Nghị quyết số 07/NQ-HĐKĐCLGD
20/4/2018
Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục.
Có giá trị đến ngày 04/6/2023
Trường Đại học Nông lâm TPHCM  Nghị quyết số 06/NQ-HĐKĐCLGD
20/4/2018
Đã được cấp Giấy chứng nhận 
kiểm định chất lượng giáo dục.
Có giá trị đến ngày 11/6/2023
Năm 2019
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính  Nghị quyết số 10/NQ-HĐKĐCLGD
11/12/2018
Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục

Có giá trị đến ngày 02/01/2024
Trường Đại học Đà Lạt Nghị quyết số 04/NQ-HĐKĐCLGD
03/7/2019
Công bố Nghị quyết 
ngày 05/7/2019.
Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng giáo dục
. 
Có giá trị đến ngày 23/7/2024
Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGD
03/7/2019
Công bố Nghị quyết  
ngày 08/7/2019.
Đã được cấp Giấy chứng nhận 
kiểm định chất lượng giáo dục
. 
Có giá trị đến ngày 12/8/2024
Trường Đại học Trà Vinh Nghị quyết số 13/NQ-HĐKĐCLGD
02/11/2019
Công bố nghị quyết ngày 4/11/2019.  Đã được cấp Giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng
.
Có giá trị đến ngày 20/11/2024.
» Gửi ý kiến của Bạn và vui lòng để lại thông tin liên lạc
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục Rating: 5 out of 10 89282.
Core Version: 1.8.0.0