Công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 02 CTĐT Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

30/05/2024


LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO GIẤY
CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
02 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG
Sáng ngày 29/5/2024, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trường Đại học Quốc tế Miền Đông tổ chức Lễ Công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 02 CTĐT trình độ đại học: ngành Kỹ thuật Điện và ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.