Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2) Trường Đại học Lạc Hồng

26/04/2024


LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO GIẤY
CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC (CHU KỲ 2)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
Sáng ngày 26/4/2024, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trường Đại học Lạc Hồng tổ chức Lễ Công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận KĐCLGD (chu kỳ 2) cho Trường.

Buổi Lễ diễn ra trong không khí long trọng với sự tham dự của
PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GDĐT; GS.TS. Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GDĐT; Ông Tan Kay Chuan, chuyên gia kỹ thuật, giám đốc chất lượng của AUN-QA.