Công bố và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho Trường ĐH An Giang

19/03/2018

Công bố và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường ĐH An Giang


Ngày 19/3/2018, tại Trường ĐH An Giang ở thành phố Long Xuyên - "thủ đô" lúa của cả nước, Nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) tổ chức Lễ Công bố và Trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường ĐH An Giang.

Trường được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang năm 1999, đào tạo nhân lực trình độ đại học và các trình độ thấp hơn đáp ứng nhu cầu nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận.

Dù là một CSGD mới thành lập, nhưng tập thể Nhà trường đã có nhiều nỗ lực đáng trân trọng. Trong giai đoạn năm học 2012 – 2017, Trường có những điểm mạnh nổi bật như sau. Sứ mạng, mục tiêu của Trường được xác định rõ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và được điều chỉnh theo chiến lược phát triển của địa phương và khu vực. Cơ cấu tổ chức được công khai và phổ biến rộng rãi. Có sự phân công rõ ràng về chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị và các thành viên trong tổ chức.

Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, khi xây dựng có tham khảo các chương trình đào tạo của các trường khác trong khu vực và cả nước. Có tổ chức Hội nghị học tốt và Ngày hội việc làm nhằm nối kết sinh viên với sinh viên tốt nghiệp và doanh nghiệp. Có các bậc, hệ và hình thức đào tạo đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người học.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trẻ, năng động, tâm huyết. Đội ngũ của Trường phát triển nhanh về số lượng và trình độ trong những năm gần đây. Tổ chức đa dạng các hoạt động nhằm rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học.

Tạo được nguồn thu từ các dự án hợp tác quốc tế, kết quả các công trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ được sử dụng vào giảng dạy, đóng góp vào việc tăng nguồn thu của Trường. Có chương trình hợp tác trao đổi học thuật, giảng viên, người học với đối tác nước ngoài. Có đề tài, đề án, dự án nghiên cứu khoa học, hội nghị, hội thảo, các công trình khoa học chung với đối tác nước ngoài.

Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất. Có đủ diện tích phục vụ cho các hoạt động của Trường. Trường có lộ trình tự chủ tài chính. Công tác lập dự toán thu - chi hàng năm được căn cứ trên đề xuất của các đơn vị
.
Le trao GCN An Giang


Tin và ảnh: TTKĐ
Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0