Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài (ĐGN) chương trình đào tạo

23/03/2021

CÔNG VĂN SỐ 2085/QLCL-KĐCLGD
VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ
(TĐG) VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI (ĐGN) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (CTĐT)


Ngày 31/12/2020, Cục Quản lý chất lượng (QLCL) ban hành công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD về việc hướng dẫn TĐG và ĐGN CTĐT. Công văn này thay thế Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của Cục QLCL về việc hướng TĐG CTĐT và Công văn số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của Cục QLCL về việc hướng dẫn ĐGN CTĐT.

Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD có một số hướng dẫn điều chỉnh so với các công văn trước đó, cụ thể:

Phạm vi áp dụng: Công văn 2085 bổ sung thêm hai thông tư: Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm và Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT từ xa trình độ đại học.

Đối với hướng dẫn TĐG CTĐT, các thay đổi quan trọng cơ sở giáo dục (CSGD) cần lưu ý gồm:

 

Công văn 2085

Công văn 1075

Cấu trúc BC TĐG

Phần II. TĐG theo các tiêu chuẩn, tiêu chí

Tiêu chuẩn 1

Tiêu chí 1.1.

  1. Mô tả hiện trạng
  2. Điểm mạnh
  3. Điểm tồn tại

       Trên cơ sở những nội dung đã trình bày ở mục mô tả hiện trạng, căn cứ sứ mạng và mục tiêu của cơ sở giáo dục, chức năng nhiệm vụ của đơn vị thực hiện CTĐT để TĐG chất lượng, hiệu quả của các hoạt động theo từng tiêu chí, chỉ ra những điểm tồn tại nổi bật của CTĐT so với các yêu cầu của tiêu chí. Cần phân tích đưa ra các nhận định và giải thích nhằm giúp người đọc hiểu được vì sao lại đánh giá như vậy.

  1. Kế hoạch hành động
  2. Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 1

Tiêu chí 1.1.

  1. Mô tả
  2. Điểm mạnh
  3. Điểm tồn tại

       Trên cơ sở những nội dung đã trình bày ở phần mô tả, căn cứ sứ mạng và mục tiêu của CSGD, chức năng nhiệm vụ của đơn vị thực hiện CTĐT, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, bất cập trong việc thực hiện các hoạt động của CTĐT so với các yêu cầu của tiêu chí.


  1. Kế hoạch hành động
  2. Tự đánh giá

Cơ sở dữ liệu

Thay đổi thứ tự các đề mục

 

Mã hóa và sử dụng minh chứng

    Mỗi minh chứng chỉ được mã hóa một lần. Minh chứng được dùng cho nhiều tiêu chí trong một tiêu chuẩn hoặc nhiều tiêu chuẩn thì mang mã minh chứng của tiêu chí, tiêu chuẩn được sử dụng lần thứ nhất.

     Không quy định rõ.

Quy định chữ viết tắt

       Không lạm dụng việc viết tắt trong báo cáo. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng trên ba lần trong báo cáo. Không viết tắt những cụm từ quá dài, những mệnh đề; không viết tắt những từ, cụm từ ít xuất hiện trong báo cáo. Những từ, cụm từ, thuật ngữ, tên các cơ quan tổ chức, ... được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Báo cáo có chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu của báo cáo.

    Không quy định rõ.

Báo cáo Cục QLCL

     Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở giáo dục gửi e-mail, Cục QLCL có trách nhiệm gửi e-mail ý kiến phản hồi cho cơ sở giáo dục về cấu trúc, trình bày,… của báo cáo TĐG CTĐT. Nếu sau 15 ngày làm việc không có phản hồi của Cục QLCL thì báo cáo TĐG đó được tiến hành làm bước tiếp theo. Sau khi nhận được phản hồi của Cục QLCL, đơn vị thực hiện CTĐT rà soát và sửa lại báo cáo TĐG theo yêu cầu của Cục QLCL hoặc giải trình (nếu giữ nguyên ý kiến) và gửi lại cho Cục QLCL.

         Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở giáo dục gửi e-mail, Cục QLCL có trách nhiệm phản hồi CSGD về việc đã nhận được e-mail và cập nhật tên CSGD vào danh sách các CSGD đã hoàn thành báo cáo TĐG CTĐT theo từng chu kỳ kiểm định (nếu báo cáo TĐG đáp ứng các quy định). 

Đăng ký ĐGN

      CSGD chỉ đăng ký ĐGN các CTĐT đã được cập nhật vào danh sách hoàn thành báo cáo TĐG CTĐT đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT.

     Không quy định rõ.

TĐG đối với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng

        Đối với CTĐT của các CSGD thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, sau khi hoàn thành báo cáo TĐG CTĐT, gửi báo cáo TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp để tổ chức thẩm định trước khi ĐGN. Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng có trách nhiệm gửi thông báo các CTĐT đã hoàn thành báo cáo TĐG về Cục QLCL để theo dõi chung.

     Không quy định rõ

Ngoài ra, Công văn 2085 cũng có các hướng dẫn mới về quy trình viết phiếu đánh giá tiêu chí, về lưu trữ và bảo quản tài liệu minh chứng…

Chi tiết xem tại đây.
 Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD
 Phụ lục công văn


.


Các tin / bài viết cùng loại:
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 ... 11 12 13
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 ... 11 12 13
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0