Đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

19/12/2016

Khảo sát chính thức tại Trường Đại học Công nghiêp Thực phẩm Tp. HCM
Từ ngày 13 – 17/12/2016, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tiến hành khảo sát chính thức Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM. Đây cũng là trường đại học thứ 2 thuộc Bộ Công thương được đánh giá ngoài.

Đoàn đánh giá ngoài được thành lập gồm 06 thành viên: TS. Trương Chí Hiền – Trưởng đoàn, ThS Phạm Thị Bích – Thành viên thư ký, PGS.TS Đỗ Hạnh Nga, PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ, TS. Ngô Văn Thuyên và ThS Lưu Khánh Linh. Về phía Trung tâm có sự tham gia giám sát của ThS Hồ Đắc Hải Miên – Trưởng phòng Đánh giá chất lượng giáo dục.

Trong 05 ngày làm việc, Đoàn đánh giá ngoài đã thực hiện nghiên cứu hồ sơ minh chứng, thu thập thông tin thông qua phỏng vấn, khảo sát và quan sát, kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của các minh chứng và kiểm tra chéo các thông tin có được trong quá trình đánh giá. Bằng việc áp dụng đa dạng các phương pháp khác nhau, Đoàn đã thu được nhiều thông tin phong phú làm cơ sở cho việc ra các quyết định khách quan và chính xác nhất.

Được biết, lãnh đạo Trường luôn quan tâm đến vấn đề đảm bảo và kiểm định chất lượng nhằm thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trường với người học, xã hội và các bên liên quan. Trong suốt đợt khảo sát, để tạo điều kiện cho đoàn đánh giá ngoài thực hiện công tác đánh giá một cách khách quan, thuận lợi nhất, Trường đã thành lập 8 nhóm chuyên trách, cùng phối hợp các đội ngũ cán bộ giảng viên hỗ trợ tích cực cho Đoàn.

Cuối đợt khảo sát, Trưởng đoàn đánh giá ngoài đã trình bày sơ bộ kết quả đánh giá tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM. Theo đó, Đoàn đã nêu rõ những điểm mạnh và những khuyến nghị để cải tiến chất lượng đối với Nhà trường. Kết thúc phiên bế mạc ngày 17/12/2016, Trưởng đoàn đánh giá ngoài và lãnh đạo Trường đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài.

Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0