Đánh giá ngoài cấp CTĐT ngành Kinh doanh Quốc tế, Khoa Quốc tế, ĐHQG Hà Nội

29/05/2019
Đánh giá ngoài cấp CTĐT ngành Kinh doanh Quốc tế, Khoa Quốc tế, ĐHQG Hà Nội: Khảo sát sơ bộ (21/5/2019); Khảo sát chính thức (29 - 31/5/2019)
Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0