Đánh giá ngoài CTĐT ngành Việt Nam học và Tâm lý học của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN

25/03/2017

ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH VIỆT NAM HỌC VÀ NGÀNH TÂM LÝ HỌC TẠI TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỌI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN

Từ ngày 23/3 đến ngày 25/3/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tổ chức Đoàn Đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo (CTĐT) thuộc khoa Việt Nam học và Tiếng Việt và khoa Tâm lý học của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQGHN (Trường). Ngành Việt Nam học do PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn (*) và ngành Tâm lý học do TS. Nguyễn Quốc Chính, Phó Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn (**).

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt là một khoa truyền thống lâu đời của Trường. Hiện nay, Khoa là một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu ngành của cả nước về đào tạo và nghiên cứu Việt Nam học và Tiếng Việt. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học được triển khai từ năm 2010 đến nay đã có 03 khóa sinh viên tốt nghiệp. Với quy mô tuyển sinh và đào tạo hàng năm từ 60-80 sinh viên, nguồn sinh viên trúng tuyển vào hệ đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học hàng năm có đầu vào thuộc tốp tương đối cao của Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

Khoa Tâm lý học dẫn đầu Trường về đội ngũ giảng viên có trình độ cao, và các năm qua luôn thể hiện được vai trò quan trọng của Khoa trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của Trường. 
Khoa Tâm lý học đã đăng ký kiểm định và đánh giá chất lượng CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng chương trình với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ căn bản về khoa học xã hội và nhân văn nói chung, có trình độ chuyên sâu về các lĩnh vực chuyên ngành trong tâm lý học nói riêng (tâm lý học xã hội, tâm lý học quản lý - kinh doanh, tâm lý học lâm sàng và tâm lý học tham vấn), đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về tư vấn, tham vấn và nghiên cứu tâm lý con người.

Trong các ngày khảo sát, Đoàn đánh giá ngoài đã tiếp cận thông tin phong phú từ nhiều nguồn, phỏng vấn các bên liên quan, nghiên cứu hồ sơ, minh chứng, tham quan cơ sở vật chất phục vụ cho ngành Việt Nam học và ngành Tâm lý học.

Kết thúc đợt khảo sát, Lãnh đạo cả 02 Khoa đã tiếp thu những góp ý của Đoàn và mong muốn nhân cơ hội này rà soát lại toàn bộ hoạt động của Khoa, cải tiến liên tục chất lượng chương trình, thu hút người học và hướng tới trở thành trung tâm nghiên cứu và thực hành hàng đầu cả nước./.

(*) Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo QĐ số 05/QĐ-TTKĐ ngày 10/02/2017 của TTKĐCLGD, ĐHQG-HCM.
(**) Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo QĐ số 04/QĐ-TTKĐ ngày 10/02/2017 của TTKĐCLGD, ĐHQG-HCM.


Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0