Đánh giá ngoài trường Đại học Cần Thơ

10/12/2017

Ngày 23-24/11/2017 và 06-10/12/2017, Đoàn Đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tiến hành khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức tại trường Đại học Cần Thơ.

Trong các ngày khảo sát, Đoàn Đánh giá ngoài đã tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn: phỏng vấn các bên liên quan, nghiên cứu hồ sơ, minh chứng, tham quan cơ sở vật chất phục vụ học tập và nghiên cứu. 

(*) Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo QĐ số 112/QĐ-TTKĐ ngày 10/10/2017 của TTKĐCLGD, ĐHQG-HCM gồm: TS. Trương Chí Hiền, ThS Lâm Tường Thoại, PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam, PGS.TS. Nguyễn Hồng Sinh, PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng, TS. Dương Ngọc Hảo, TS. Nguyễn Thị Hảo.

Các tin / bài viết cùng loại:
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 ... 14 15 16 17 18 »
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 ... 14 15 16 17 18 »
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0