Đánh giá ngoài Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

06/11/2015

Từ ngày 28 - 31/10/2015, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tổ chức Đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. Đây là hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đầu tiên được thực hiện tại một trường Đại học ngoài công lập khu vực phía Nam, đáp ứng yêu cầu công văn số 979/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/3/2015 về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN năm 2015, 2016.

Một số hình ảnh tại buổi Khảo sát chính thức: 
 

Gặp gỡ với trường trong ngày đầu tiên Khảo sát chính thức


Ngày cuối của đợt Khảo sát chính thức

Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0