Đánh giá ngoài trường Đại học Tài chính - Marketing

10/09/2017

Từ ngày 05/9 đến ngày 09/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tổ chức Đoàn Đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục tại trường Đại học Tài chính – Marketing (*) do TS. Nguyễn Quốc Chính, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định CLGD, Đại học Quốc gia Tp.HCM làm Trưởng đoàn.

Trường Đại học Tài chính-Marketing (ĐH TCM) là trường đào tạo đa bậc, hệ thuộc khối ngành kinh tế. Năm 2015, Trường được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn giai đoạn 2015-2017 tại Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 23/3/2015, trở thành một trong năm trường đại học đầu tiên được giao thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ.

Nhằm mục đích tiến hành xem xét, rà soát, đánh giá tất cả các hoạt động của trường, hướng tới tầm nhìn năm 2025, trở thành trường đại học theo định hướng ứng dụng, gắn với nhu cầu xã hội, đạt tiểu chuẩn kiểm định chất lượng của BGDĐT; trong đó có một số chuyên ngành đạt chuẩn chất lượng của mạng lưới các trường đại học Asean (AUN-QA), Trường ĐH TCM triển khai công tác tự đánh giá và tiến hành đánh giá ngoài với tổ chức kiểm định theo các văn bản hướng dẫn mà Bộ GD&ĐT đã ban hành.

Trong các ngày khảo sát, Đoàn Đánh giá ngoài đã tiếp cận thông tin phong phú từ nhiều nguồn, phỏng vấn các bên liên quan, nghiên cứu hồ sơ, minh chứng, tham quan cơ sở vật chất phục vụ. Từ đó, đưa ra những kiến nghị để Trường kiện toàn cơ cấu tổ chức theo qui định tại Điều lệ trường đại học; từng bước phát triển đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, năng động sáng tạo trong đổi mới phương pháp giảng dạy; chuẩn hóa các văn bản quản lý; xây dựng chương trình đào tạo và triển khai các hoạt động đào tạo; nâng cao cơ sở vật chất; tăng hiệu quả hoạt động NCKH và hợp tác quốc tế; quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ.(*) Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo QĐ số 90/QĐ-TTKĐ ngày 07/7/2017 của TTKĐCLGD, ĐHQG-HCM

Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0