HỌP HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LẦN THỨ 18 VÀ 19

24/08/2022

HỌP HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LẦN THỨ 18 VÀ 19

 

Trong tháng 8/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM đã tổ chức trực tuyến 2 phiên họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục để thẩm định, xét công nhận kết quả đánh giá ngoài của 02 CSGD và 07 CTĐT, cụ thể:

Phiên họp Hội đồng KĐCLGD lần thứ 18 (ngày 18/8/2022)

-   Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

-   Chương trình đào tạo ngành Răng Hàm Mặt tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

-   Chương trình đào tạo ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích trình độ đại học tại Trường Quốc tế, ĐHQGHNPhiên họp Hội đồng KĐCLGD lần thứ 19 (ngày 24/8/2022)

-   Trường Đại học Giao thông vận tại TP.HCM

-   05 chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Luật, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành Đông phương học, ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Đà Lạt.