Hướng dẫn đánh giá và tự đánh giá chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục đã được chính thức ban hành

23/05/2018

Hướng dẫn đánh giá và tự đánh giá chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục đã được chính thức ban hành


Ngày 23 tháng 5 năm 2018 Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) đã ban hành 04 hướng dẫn quan trọng cho công tác đánh giá và tự đánh giá cấp chương trình đào tạo (theo Thông tư 04/2016) và cấp cơ sở giáo dục (theo Thông tư 12/2017).


Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo (CV số 769/QLCL-KĐCLGD, 20/4/2018) hay được gọi là “mốc chuẩn” để các khoa ở các cơ sở giáo dục tự đánh giá, cải tiến chất lượng và để các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) sử dụng khi đánh giá ngoài. Hướng dẫn nêu chi tiết về mốc chuẩn tham chiếu để đánh giá tiêu chí đạt mức 4, có xác định minh chứng cốt lõi cần có trong quá trình đánh giá; và nguyên tắc, để đánh giá tiêu chí đạt mức 4: năm 2018 chỉ cần có minh chứng của 2 năm; năm 2019 cần có minh chứng của 3 năm; năm 2020 cần có minh chứng của 4 năm; từ năm 2021 cần có đủ minh chứng của 5 năm.

Tương tự, Cục cũng ban hành Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục đại học (CV số 768/QLCL-KĐCLGD, 20/4/2018) hay được gọi là “mốc chuẩn” để tham khảo trong quá trình tự đánh giá và đánh giá ngoài. Hướng dẫn chi tiết về thang đánh giá từ mức 1-7, giải thích yêu cầu cụ thể đánh giá chu trình PDCA, và mốc chuẩn tham chiếu để đánh giá tiêu chí đạt mức 4.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, để hỗ trợ quá trình tự đánh giá, hướng dẫn cho cơ sở giáo dục đại học cũng được ban hành (CV số 766/QLCL-KĐCLG, 20/4/2018). Giải thích cách tiếp cận đánh giá chất lượng CSGD thực hiện theo chu trình PDCA (Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Cải tiến; Plan - Do - Check – Act). Thay đổi quan trọng trong báo cáo tự đánh giá đó là điểm mạnh, điểm tồn tại và kế hoạch cải tiến được phân tích theo từng tiêu chuẩn, không thực hiện theo từng tiêu chí như hướng dẫn báo cáo tự đánh giá trước đây (CV 462/KTKĐCLGD-KĐĐH, 9/5/2013).

Hoạt động đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục đại học vẫn qua 6 bước: Chuẩn bị - Nghiên cứu hồ sơ  - Khảo sát sơ bộ - Khảo sát chính thức – Viết báo cáo đánh giá ngoài – Lưu trữ (theo CV767/QLCL-KĐCLGD, 20/4/2018). Hướng dẫn mới có một số thay đổi. Thành phần đoàn đánh giá ngoài chỉ còn trưởng đoàn, thư ký và thành viên; không còn thành viên thường trực như trước đây. Hướng dẫn cũng nêu cụ thể hơn cách lấy mẫu đối tượng phỏng vấn.

Có thể tải các văn bản gốc từ liên kết số văn bản trong phần tin ở trên.

Tin: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM

Các tin / bài viết cùng loại:
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 ... 15 16 17 18 »
Số bài/trang
Sắp xếp theo
Trang « 1 ... 15 16 17 18 »
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0