KH118 BGDĐT 23.02.2017 Kế hoạch triển khai công tác kiểm định CLGD đối với CSGD ĐH CĐ TCSP 2017

08/03/2017

Kế hoạch triển khai công tác kiểm định CLGD đối với CSGD ĐH CĐ TCSP 2017


Ngày 23/2/2017 Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017. 

Theo Kế hoạch trên, có một số mốc thời gian các cơ sở giáo dục rất cần lưu ý:
  - 30/6/2017: thời hạn cuối cho việc tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài theo Bộ tiêu chuẩn ban hành theo Quyết định 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014. Những cơ sở giáo dục chưa hoàn thành tự đánh giá và đăng ký trước thời hạn này thì cần triển khai tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn mới.
  - 31/12/2017: thời hạn cuối cho việc đánh giá ngoài;
  - 30/6/2018: thời hạn cuối cho việc thẩm định kết quả đánh giá và công nhận. 

Xin xem toàn văn Kế hoạch tại đây. 
Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0