Khai mạc đợt khảo sát chính thức 02 CTĐT tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

11/11/2021

KHAI MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 02 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ NGÀNH KIẾN TRÚC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Sáng ngày 9/11/2021, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Trường) tổ chức lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Công nghệ Thông tin trình độ thạc sĩ và ngành Kiến trúc trình độ đại học theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp CTĐT của Bộ GD&ĐT.

Tại phiên khai mạc, TS. Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng tin tưởng đoàn ĐGN sẽ chỉ ra được những điểm mạnh, tồn tại và có các khuyến nghị kịp thời để Trường, Khoa khắc phục những hạn chế của 02 CTĐT, từ đó nâng cao chất lượng dạy – học, đảm bảo chất lượng cho CTĐT.