Khảo sát chính thức 03 CTĐT trình độ thạc sĩ Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN (ngày 26 - 29/12/2023)

30/12/2023

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 

03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐHQGHN


Từ ngày 26/12 đến ngày 29/12/2023,  đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM thực hiện khảo sát chính thức 03 Chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Giáo Dục - ĐHQGHN (Trường).