Khảo sát chính thức 03 CTĐT Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM (ngày 08 - 11/11/2022)

08/11/2022

Khảo sát chính thức 03 CTĐT Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM (ngày 08 - 11/11/2022)

  • Chương trình đào tạo Mạng máy tính và dữ liệu truyền thông trình độ đại học
  • Chương trình đào tạo Kinh tế vận tải trình độ đại học
  • Chương trình đào tạo Kinh tế xây dựng trình độ đại học
Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0