Khảo sát chính thức 05 CTĐT ngành Luật kinh tế, ngành Xã hội học, ngành Công nghệ sinh học, ngành Kỹ thuật xây dựng và ngành Khoa học máy tính trình độ thạc sĩ tại Trường ĐH Mở TP.HCM

28/02/2023
Các tin / bài viết cùng loại:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Khu Công nghệ Phần mềm, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Powered by Web7Màu.

08 37242160 Ext: 4988, 4994 Fax: 08 62849199

 ttkiemdinh@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Xem các mẫu khác
Core Version: 1.8.0.0